Co dziedziczymy po zmarłej osobie? Czy są to tylko dobra majątkowe? Czy także zobowiązania finansowe tej osoby? Dzisiaj przedstawimy ten temat dla wszystkich Klientów naszej Kancelarii w Białymstoku i nie tylko.