Najnowszy artykuł na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, który przedstawiamy Państwu dzisiaj traktuje temat realizacji kontaktów z dzieckiem. Chcielibyśmy przedstawić Państwu 5 faktów, które mogą być mniej oczywiste na ten temat. Zapraszamy do lektury artykułu na blogu Kancelarii, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko w Białymstoku.

Kto może realizować kontakt z dzieckiem?

W domyśle gdy mówimy o kontakcie z dzieckiem mamy przed oczami któregoś z rodziców, ewentualnie dziadków. Jednak do ustalenia prawa do kontaktów z dzieckiem przez sąd mogą udać się także inne osoby. Są to na przykład: rodzeństwo, macocha, ojczym, mąż babci czy żona dziadka. I to nie są wszystkie osoby. O ustalenia takiego kontaktu mogą także wnioskować osoby, które przed dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem. Może to być przykładowo konkubina ojca. Gdy nastały tutaj relacje emocjonalne między tymi osobami to warto jest je dalej pielęgnować. Jest to krok w stronę dobra dziecka, a właśnie na tym dobru nam najbardziej zależy przy ustalaniu kontaktów z owym dzieckiem w sądzie.

Kontakty z dzieckiem są czymś innym niż władza rodzicielska

Niesamowicie ważne jest to, że nawet osoby, które utraciły władzę rodzicielską w dalszym ciągu mają prawo do kontaktu ze swoim dzieckiem. Jest jedno “ale”. Ten kontakt może być realizowany w sytuacji gdy Sąd mu ich nie zakaże.

Czym jest zakaz kontaktu z dzieckiem?

Jak wygląda nasza rzeczywistość gdy Sąd zakaże kontaktów z naszym dzieckiem? Zakaz taki jest realizowany w każdej możliwej formie – czy to kontakt “na żywo” czy w sposób zdalny – poprzez aplikacje do kontaktu czy SMSy. Zaraz taki może być wydany czasowo – na przykład do prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub do odwołania. Jest to niesamowicie ważne gdyż chodzi tutaj o dobro dziecka. Czasami następuje taka sytuacja, że taki kontakt może zagrażać dobru, zdrowiu lub bezpieczeństwie dziecka. Nie stosujmy więc manipulacją dzieckiem. Jest to broń obosieczna. Oczywiście są także sytuacje gdzie kontakt z dzieckiem jest zabroniony w trybie ciągłym. Najczęściej jest to orzekane w sytuacji gdy rodzic dopuścił się przestępstwa na szkodę dziecka.

Kontakt to nie tylko prawo, lecz także obowiązek

W realnym życiu oznacza to, że Sąd nie może zaniechać orzekania o kontaktach z dzieckiem, które oświadcza, że nie chce widywać się w swoim rodzicem. Gdy taka sytuacja jednak się zdarza jest to sytuacja, w której możemy wnieść środki odwoławcze.

Można zostać ukaranym za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem.

W ogólnej świadomości istnieje przekonanie że może nas spotkać kara gdy nie wydajemy byłemu partnerowi dziecka gdy przysługuje mu prawo do kontaktów z dzieckiem. Jednak musimy pamiętać, że owe prawo działa w dwie strony. Gdy rodzic, który w Sądzie “walczył” o prawo do kontaktów z dzieckiem później tego kontaktu zaniecha (na przykład nie stawia się na umówione spotkania i nie interesuje się dzieckiem) może także być ukarany w postaci grzywny.

Myślimy, że chociaż parę rzeczy, które przedstawiliśmy powyżej mogą Państwa zaskoczyć. Ustalenie prawa do kontaktu z dzieckiem jest niesamowicie ważne. Tak samo jak ustalenia władzy rodzicielskiej, czy nawet sam rozwód czy obowiązek alimentacyjny. W każdym aspekcie prawa rodzinnego miejsce do dochodzenia swoich praw jest Białostocka Kancelaria Adwokacka, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Zapraszamy do kontaktu “na żywo” oraz w sposób zdalny – poprzez mail i telefon.