Przy rozwodzie jest wiadome, że trzeba złożyć wniosek o alimenty na dziecko, gdy te zostaje przy nas. Jednak częstym pytaniem jest – Ile powinny one wynosić? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu Białostockiej Kancelarii Adwokackiej, która specjalizuje się w prawie rodzinnym i posiada ogromne doświadczenie w tego typu sprawach.

Co mówi Kodeks?

Niestety Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie jest w stanie nam pomóc przy określeniu konkretnej kwoty alimentów na dziecko. W Artykule 135 znajdziemy zapis “zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego“. Analizując ten zapis możemy dojść do wniosku, że wysokość kwoty na jaką powinny opiewać alimenty jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby od których owych alimentów się wymaga oraz od potrzeb jakie ma dziecko.

Czym są usprawiedliwione potrzeby dziecka?

W powyższym zapisie znajdziemy informacje, że zakres świadczeń zależny jest od usprawnionych potrzeb dziecka. Przybliżmy więc czym są takie potrzeby. Są to takie potrzeby, które gwarantują dziecku życie w takich warunkach, które odpowiadają jego wiekowi, stanowi zdrowia i między innymi wykształceniu.

Jakie koszty uwzględnić w pozwie alimentacyjnym?

Dobra praktyka wskazuje, że do miesięcznych kosztów związanych z dzieckiem powinniśmy uwzględnić: koszty związane z zakupem wyżywienia, środków czystości oraz kosmetyków, koszty nauki (są to między innymi opłaty za szkołę, zakupy materiałów edukacyjnych), koszty związane z zdrowiem dziecka (wizyty u lekarza, leki oraz suplementy), koszty transportowe dziecka (dojazdy do i z szkoły), koszty związane z zakupem ubrań (zsumować cały rok i podzielić to na 12 miesięcy) oraz koszty rozrywki i rozwoju dziecka (są to między innymi zabawki, korepetycje oraz inne zajęcia pozalekcyjne).

Nie są to jednak wszystkie koszty. Trzeba tutaj pamiętać o pieniądzach, które wydajemy na media związane z dzieckiem, tj. prąd, woda, czynsz i tym podobne.

Podstawową zasadą, którą powinniśmy się kierować – wszystkie koszty muszą być realne oraz standard życia dziecka po rozwodzie nie powinien ulec pogorszeniu względem tego jak żyło wcześniej. Sprawy rozwodu oraz alimentów są bardzo skomplikowane dlatego też warto skorzystać z pomocy osoby, która podchodzi do swojej pracy profesjonalnie oraz z pełnym zaangażowaniemprawnika. Doświadczonych adwokatów znajdziecie oczywiście w Białymstoku w naszej Kancelarii Adwokackiej. Zapraszamy do kontaktu oraz umawiania się z na spotkania w celu ustalenia jak możemy Państwu pomóc.