Najczęstszą sytuacją gdy ktoś bierze kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania to taka gdy oboje małżonków zaciągają takie zobowiązanie wspólnie – mają wtedy lepszą zdolność kredytową. Jak taką sytuację rozwiązać gdy decydujemy się na rozwód po którym ustaje wspólność majątkowa? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Na początku musimy zaznaczyć co wchodzi w skład majątku wspólnego przed rozwodem. Określa to Kodeks rodzinny, a dokładnie artykuł numer 31. Zawarte są tam informacje, że w jego skład wchodzą: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak widać nie ma tam słowa o długach, które zostały zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa. Jest to jednoznaczne z tym, że gdy majątek zostanie podzielony to nie dochodzi do podziału długu.

W jaki sposób rozliczyć dług przy podziale majątku?

Niestety sytuacja nie jest taka prosta jak mogło się wydawać. Najgorsze w takiej sytuacji jest to, że kredyty hipoteczne to zawsze bardzo duże kwoty, które rozłożone są nawet na 30 lat rat. Mąż oraz żona wspólnie odpowiadają za zaciągnięty kredyt w stopniu równym. Inaczej rzecz ujmując – rozliczenie takiego zobowiązania jest możliwe jedynie przy oparciu o dobrą wolę obu stron. Jednak wiadomym jest, że to nie takie proste gdy dochodzi do rozwodu. Niestety w takiej sytuacji atmosfera najczęściej nie jest przyjazna.

W takiej sytuacji rozwiązaniem jest zaciągnięcie opinii oraz pomocy u osoby, które zajmuje się takimi sprawami profesjonalnie oraz ma duże doświadczenie w sprawach rozwodowych oraz podziałach majątków. Taką pomoc otrzymacie Państwo w naszej Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, w której skład wchodzą prawnicy z ogromnym doświadczeniem w tego typu sprawach. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na spotkania abyśmy mogli porozmawiać o Państwa sprawie.