Czasami w życiu była tak, że chcemy zmienić pewne decyzje, które podjęliśmy wcześniej. Przykładem takiej sytuacji jest rozwód. Jednak dzisiaj chcemy przybliżyć inną sytuację. Jak zakończyć rozdzielność majątkową w małżeństwie często nazywana intercyzą? Odpowiadamy w najnowszym artykule na blogu Białostockiej Kancelarii Adwokackiej, która specjalizuje się w prawie rodzinnym. Zapraszamy do lektury.

Kilka słów o intercyzie

Z zasady w małżeństwie mamy wspólność majątkową. Jednak poprzez odpowiedni akt notarialny możemy ustanowić rozdzielność majątkową niezależną od małżeństwa. W kodeksie rodzinnym możemy znaleźć informację o tym, że ustanawiając rozdzielność majątkową to każdy z małżonków zachowuje swój majątek, który nabył przed zawarciem owej umowy oraz ten, który nabył w czasie późniejszym. W tym Kodeksie jest także zapis o tym, że każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Jak widać jest to kompletnie coś innego niż wspólność majątkowa. Każdy ma swój majątek bez części wspólnej.

Gdy posiadamy podpisaną intercyzę to możemy nabywać przedmioty wspólnie z współmałżonkiem lecz wtedy owe przedmioty nie wchodzą w skład wspólnego majątku. W takiej sytuacji dochodzi do współwłasności w częściach ułamkowych.

Zakończenie rozdzielności majątkowej

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym możemy znaleźć zapis o tym, że możemy rozwiązać lub zmienić wcześniej spisaną umowę o rozdzielności majątkowej. Gdy rozwiązujemy taką umowę w trakcie dalszego trwania małżeństwa to między małżonkami powstaje wspólność majątkowa w zakresie ustawowym z gwiazdką. Z gwiazdką dlatego, że oczywiście jako strony mogą Państwo postanowić inaczej niż jest to w ustawie.

Postanowienie o innej wspólnocie majątkowej

Rodzaj ustroju umownego nie jest jednak swobodny dla uznania przez strony. Kodeks, o którym wspominaliśmy wcześniej mówi o tym, że wspólność ustawową: rozszerzyć, ograniczyć lub pozostawić pełną (zwykłą) rozdzielność majątkową. Możemy także ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Gdy decydujemy się na zmianę decyzji i chcemy wrócić do wspólności majątkowej oraz objąć tą wspólnością przedmioty, które zostały nabyte w czasie trwania rozdzielności majątkowej to musimy wyraźnie to zaznaczyć w nowej umowie, która, oczywiście, musi być spisana w postaci aktu notarialnego. Będzie to wtedy umowa z rozszerzeniem wspólności majątkowej o przedmioty nabyte w trakcie trwania rozdzielności majątkowej.

Kodeks wyznacza też górną granicę rozszerzenia wspólnoty majątkowej.

Prawo majątkowe oraz spadkowe jest w Polsce bardzo rozbudowane oraz zawiłe. Dlatego warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem, który profesjonalnie pomoże nam zrobić wszystko żebyśmy otrzymali efekt taki jaki chcemy. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na spotkania w naszej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. Jednak nie jest to oferta tylko dla osób z Białegostoku. Współpracujemy z ludźmi na całym świecie za pomocą telefonu oraz maila. Jest to idealne rozwiązanie dla naszej Polonii.