W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską pomówimy o połączeniu adopcji pełnej nierozwiązywalnej, a alimentami. Jak wygląda takie połączenie? Zapraszamy do lektury nowego wpisu na naszej stronie. Jak wyglądają takie konsekwencje?

Czym jest adopcja pełna nierozwiązywalna?

Na początku naszego artykułu musimy rozróżnić przysposobienie całkowite nierozwiązywalne od przysposobienia pełnego. Przysposobienie całkowite nierozwiązywalne to nic innego jak sporządzenie nowego aktu urodzenia dla dziecka, które jest przysposobienie. W tym akcie urodzenia osoba, która jest przysposabiająca występuje w roli rodzica dziecka. Normy, które to określają znajdziemy w artykule 71 a.s.c. oraz artykule 124 (1) k.r.o. i artykule 125 (1) k.r.o..

Normy w sprawie przysposobienia

Gdy patrzymy na artykuł 124 (1) k.r.o. pod kątem norm to wyłączona zostaje możliwość ustalenie pochodzenia dziecka, które jest przysposobione. Nie są wtedy możliwe takie procedury jak sądowe ustalenia, zaprzeczenia pochodzenia dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, ustalenia macierzyństwa oraz uznanie ojcostwa. Innymi słowy mówiąc – gdy następuje przysposobienie całkowite nierozwiązywalne to jest praktycznie identyczne jak sytuacja prawna dziecka biologicznego.

Alimenty na dziecko adoptowane

Gdy występuje sytuacja opisana przez nas powyżej to można uzyskać, że na dziecko adopcyjne można starać się alimenty tak jakby było to dziecko biologiczne. Już wielokrotnie pisaliśmy na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej o możliwościach alimentacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z tamtymi tekstami.

Dziękujemy serdecznie za lektury. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat alimentów i ich połączenia z tematem adopcji pełnej nierozwiązywalnej. Zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która cechuje się bardzo dużym doświadczeniem oraz ogromnym profesjonalizmem w podejściu do każdej osoby i każdej sprawy.