Na łamach blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku wracamy co tematu alimentów. Co grozi osobie, która nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego? Zapraszamy serdecznie do lektury nowego wpisu od Białostockiej Kancelarii, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny powinny mieć świadomość, że nie dopełnianie tego obowiązku popadają w długi. Może im grozić za to odpowiedzialność karna. Kiedy i w jaki sposób osoba zobligowana do płacenia alimentów może ponieść odpowiedzialność za niepłacenie tych alimentów?

Alimenty w Kodeksie Karnym

Gdy zaglądamy do Kodeksu Karnego, a dokładnie do artykułu 209 możemy znaleźć informację: “kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych lub jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Zagłębiając się w ten Kodeks to znajdziemy informację, że gdy narażamy osobę uprawnioną na nie zaspokajanie jej podstawowych potrzeb życiowych to grozi nam grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.

Kiedy grozi nam odpowiedzialność karna?

Aby rozpocząć postępowanie przeciwko osobie, która nie płaci zasądzonych alimentów to osoba pokrzywdzona musi zwrócić się do odpowiedniego organu ścigania ze stosownym wnioskiem. Takie pismo może wystosować także organ pomocy społecznej lub inny organ, który podejmuje działania wobec osoby niepłacącej alimentów.

Jak uniknąć kary za zaległe alimenty?

Istnieje tylko jedna możliwość uniknięcia kary za niezapłacone alimenty. Taka osoba musi zapłacić zaległe alimenty. Termin na ową spłatę to maksymalnie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania, gdzie występuje on w roli podejrzanego. Jeżeli sprawa trafi do organów ścigania to najczęściej taka osoba ma już pokaźny dług na poczet osoby, która powinna otrzymywać alimenty.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat alimentów oraz jak wygląda sytuacja, gdy takie alimenty nie są płacone. Na łamach naszego bloga już wiele razy pisaliśmy o alimentach – polecamy zapoznać się z tymi artykułami. Zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Nasza Kancelaria posiada ogromne doświadczenie we wszelkich sprawach z prawa rodzinnego.