W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską pomówimy o rozwodach. Prowadzone są statystyki na temat najczęstszych przyczynach rozwodów w Polsce, które dzisiaj pomówimy. Zapraszamy do lektury.

Rozpady małżeństw w Polsce są przeróżne. Może to być niezgodność charakterów, znęcanie się czy alkoholizm. W wniosku rozwodowym wskazujemy powód jego złożenia. Często są to takie wpisy jak powtarzające się kłótnie, niewierność, wcześniej wspomniany alkoholizm czy nieporozumienia na tle finansowym czy stosunek do pozostałych członków rodziny. Jednak podanie przyczyny wpłynięcia wniosku rozwodowego nie jest wystarczający. Trzeba to także udowodnić poprzez odpowiednio dobrane dowody. Podane powody to nie są jedynie, lecz te, które są w Polsce najpopularniejsze.

Jakie są podstawy do orzeczenia rozwodu?

Gdy do sądu wpływa wniosek o rozwód to bada on to czy nastąpił trwały oraz zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Gdy patrzymy na tą sytuację pod kątem prawnym widzimy trzy podstawowe więzi: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Omówmy te więzi. Więź uczuciowa może być uznana jako zakończona gdy osoby przestają darzyć się uczuciem miłości i wchodzi w grę obojętność. Wygaśnięcie więzi fizycznej oznacza zakończenie wszelkich kontaktów cielesnych między małżonkami. Kiedyś określano granicę czasową tej więzi na 6 miesięcy, ale teraz podchodzi się do tego inaczej, nie patrząc na kalendarz. Zakończenie więzi gospodarczej oznacza to, że małżonkowie samodzielnie zarządzają swoimi finansami, z odrębnym budżetem i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Przyczyny rozwodów w Polsce

Tak jak wspomnieliśmy – składając pozew rozwodowy trzeba udowodnić, opisać zakończenia powyższych więzi. Trzeba także określić powód ich zakończenia. Przyczyny możemy podzielić na zawinione oraz przyczyny niezawinione.

Jakie to są przyczyny zawinione?

Przyczyny zawinione są to przyczyny, w których jeden z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa. Czasami wynikają one z braku kontroli jednego z małżonków nad swoim zachowaniem. Mogą być one powodem do rozwodu z orzeczeniem o winie. Przykładami takich przyczyn mogą być: alkoholizm, uzależnienie od środków odurzających lub hazardu, zaciąganie licznych zobowiązań finansowych w sposób niekontrolowany lub niewierność małżeńska.

Jakie to są przyczyny niezawinione?

Przyczyny niezawinione są to takie, w których osoby nie mają realnego wpływu na ich zaistnienie. Mogą to być przyczyny do rozwodu bez orzekania o winie. Przykładami takich przyczyn mogą być: różnice światopoglądowe, znaczące różnice charakterów, odmienne wizje przyszłości lub inne poglądy na wychowanie i kształcenie małoletnich dzieci.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu opisywany temat. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na wizyty do naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej. Cechujemy się ogromnym doświadczeniem oraz profesjonalnym podejściem do każdego człowieka i każdej sprawy.