Rozwód to z jednej strony zakończenie pewnej drogi, lecz początek innej. W tej nowej drodze następują pewne skutki, które zmieniają nasze życie. Jakie skutki może nieść za sobą rozwód? Zapraszamy do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Skutki rozwodu

Prawomocny wyrok, w którym uzyskujemy rozwód niesie za sobą pewne skutki oraz nasze życia zmienia się po rozwodzie. Jakie są to zmiany?

Ustanie związku małżeńskiego

Po rozwodzie następuje rozwiązanie węzła małżeńskiego, czyli innymi słowy ustanie związku małżeńskiego. Gdy uzyskujemy prawomocny wyrok, mówiący o rozwodzie można ponownie wstąpić w związek małżeński.

Alimenty na dzieci

Czasami jest to ustalane na jednej rozprawie, czasami na oddzielnej, lecz często zdarza się, że w przypadku wyroku rozwodowego Sąd orzeka o wysokości alimentów, które każdy z rodziców zobowiązuje się płacić na utrzymanie małoletniego dziecka. Na łamach naszego bloga możecie przeczytać wiele artykułów na temat alimentów na dzieci.

Władza rodzicielska

Po rozwodzie sytuacja z władzą rodzicielską może się zmienić. Sąd ustala sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Władza rodzicielska stanowi o takich rzeczach jak wybór szkoły czy leczenia dziecka. Decyduje także o takich sprawach jak wyjazdy zagraniczne, wyrobienie paszportu czy to w jakich praktykach religijnych może uczestniczyć dziecko.

Kontakt z dziećmi

W czasie rozwodu Sąd rozstrzyga w jaki sposób mają wyglądać kontakty z dziećmi rodzica, z którym te dziecko nie mieszka po rozwodzie.

Mieszkanie

Gdy w czasie rozwodu małżonkowie dalej mieszkają wspólnie to Sąd zdecyduje o sposobie korzystania z tego mieszkania po rozwodzie. Takie orzeczenie jest tymczasowe. Czasami nawet Sąd może zaniechać orzecznictwa w tej kwestii.

Rozdzielność majątkowa

Standardowo w czasie małżeństwa istnieje wspólnota majątkowa. Gdy rozwód staje się prawomocny ustaje taka wspólnota i powstaje rozdzielność majątkowa.

Podział majątku

W pewnych sytuacjach podział majątku może nastąpić w czasie postępowania rozwodowego. Jednak najczęściej trzeba zająć się tą sprawą już po uzyskaniu rozwodu.

Alimenty na małżonka

W niektórych przypadkach może nastąpić ustanowienie alimentów na jednego z małżonków. Więcej na temat takich alimentów pisaliśmy na łamach naszego bloga. Zapraszamy się zapoznania się z tymi artykułami.

Ustanie dziedziczenia

Gdy nastąpi prawomocny rozwód to małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć w sposób ustawowy. Według prawa spadkowego byli małżonkowie są dla siebie obcymi ludźmi.

Zmiana nazwiska

Nie jest to warunek konieczny, lecz po rozwodzie była żona może powrócić do swojego nazwiska, które miała przed zawarciem małżeństwa

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat tego jak zmienia się życie po prawomocnym rozwodzie. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Posiadamy ogromne doświadczenie w wszelkich sprawach związanych z prawem rodzinnym.