W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską tłumaczymy sytuację, gdzie pozbawienie władzy rodzicielskiej może wpływać na obowiązek alimentacyjny. Dokładnie – czy ma to wpływ? Zapraszamy serdecznie do lektury oraz poszerzenia swojej wiedzy.

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

W krótkich słowach, bo już nieraz mówiliśmy o alimentach na łamach naszego bloga. Wszyscy rodzice są zobowiązani do obowiązku alimentacyjnego dla swoich dzieci. Alimenty mają zapewnić dziecku prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Obowiązek alimentacyjny ma zapewnić między innymi miejsce zamieszkania , jedzenie oraz odzież dla dziecka. Spełniać taki obowiązek można także poprzez realizację wpłaty na poczet utrzymanie dziecka danej kwoty pieniędzy. Może tak być gdy rodzice żyją oddzielnie. Obowiązek alimentacyjny trwa do do czasu osiągnięcia przez dziecko samodzielności – pamiętajmy, że nie to to osiągnięcie pełnoletności.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czy sytuacja z obowiązkiem alimentacyjnym się zmienia przy pozbawieniu władzy rodzicielskiej? Aby odpowiedzieć musimy powiedzieć czym jest władza rodzicielska oraz jak wygląda jej pozbawienie? Władza rodzicielska to nic innego jak uprawnienie rodziców względem dzieci. W standardowej sytuacji przysługuje ono obojgu rodzicom i trwa do osiągnięcie przez dziecka pełnoletności. Postawą uprawnień rodziców jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem i zarządzanie jego majątkiem. W uzasadnionych sytuacjach sąd może ograniczyć, zawiesić lub pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica. Może tak się wydarzyć gdy dochodzi do nadużywania władzy rodzicielskiej lub występuje długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jej wykonywanie.

Obowiązek alimentacyjny, a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Gdy nastąpiło pozbawienie władzy rodzicielskiej to nie oznacza, że kończy się obowiązek rodzica względem dziecka. Gdy rodzic nie może wykonywać władzy rodzicielskiej to pozostaje u niego obowiązek do alimentów. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to jedynie pozbawienie praw rodzica względem dziecka. Jednak obowiązek alimentacyjny pozostaje w mocy prawa.

Dziękujemy serdecznie do lektury. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat połączenia pozbawienia władzy rodzicielskiej z obowiązkiem alimentacyjnym. Alimenty mimo pozbawienia takiej władzy trzeba płacić. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na konsultacje prawne w naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.