Dzisiaj nasza kancelaria z Białegostoku przygotowała Państwu zbiór informacji na temat konsekwencji jakie grożą za zajdę po alkoholu.

Wyróżniamy dwa poziomy stężenia alkoholu we krwi – stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Takie rozróżnienie przedstawia nam Polskie ustawodawstwo.

Stan nietrzeźwości jest wtedy, gdy alkohol we krwi zatrzymanego przekracza 0,5 promila. Jest to równoznaczne z 0,25mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza.

Stan taki jest już przestępstwem. Mówi o tym art. 178a Kodeksu karnego (dalej: k.k.).

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu jest wykroczeniem. Zachodzi on w sytuacji, gdy w krwi znajdzie się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Jest to równoznaczne z przedziałem 0,1mg-0,25mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza.

Jest to wykroczenie w myśli art. 87 Kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.).

Stan po użyciu to wykroczenie

W Polskim Kodeksie wykroczeń (dokładnie w art. 87) prowadzenie samochodu (i innych pojazdów mechanicznych) w zakresie podanym powyżej jest wykroczeniem.

Kara za to wykroczenie to areszt lub kara grzywny, która jest nie mniejsza niż 50 zł. To jednak nie jedyne konsekwencje takiego zachowania. Sąd jest także zobligowany do orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów. Zakaz ten powinien obejmować pojazd, którym sprawdza dopuścił się wykroczenia. Rozumiemy to jako: jeżeli zatrzymany jechał motocyklem, będzie miał zakaz prowadzenia motocyklu.

Powyższej karze (areszt lub grzywna nie mniejsza niż 50 zł) może też podlegać zatrzymany, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, poruszał się pojazdem innym niż mechaniczny (np. rower) w strefie zamieszkania, w strefie ruchu lub na drodze publicznej.

W takiej sytuacji, gdy sprawdza znajduje się w stanie po spożyciu, kara aresztu jest na czas do 14 dni.

Kara grzywny na podstawie Kodeksu wykroczeń może wynosić od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

W sytuacji, gdy ilość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila jazda pojazdem mechanicznym to już przestępstwo.
Postawa prawna to art. 178a k.k. W takiej sytuacji także osobie zatrzymanej także grozi kara grzywny (grzywna jest wymierzana w stawkach dziennych – może wynosić ona od 10 do 540 stawek dziennych) oraz ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.

Co z prawem jazdy?

W przypadku gdy alkoholu w krwi jest mniej niż 0,5 promila utrata uprawnień podlega w przedziale czasowym od 6 miesięcy do 3 lat.

W drugim przypadku, gdy jazda po alkoholu to przestępstwo, prawo jazdy jest odbierane na okres nie krótszy niż 3 lata. Prawo jazdy może zostać odebrane nawet dożywotnio.

Drodzy mieszkańcy Białegostoku. Pamiętajmy, aby nie wsiadać “za kółko” po spożyciu alkoholu, lub “dzień po”. Życzym wszystkim bezpiecznej drogi.