Najczęściej odruchem ludzkim na to, że widzimy coś złego lub, że ktoś robi innej osobie krzywdę to zawiadomienie odpowiednich organów o tym, że zaistniała możliwość popełnienia przestępstwa. Jednak co może się stać w sytuacji gdy zaniechamy takiego zachowania? Na co się narażamy? Zapraszamy do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Co to jest “zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa”?

Zawiadomienie, którym mówimy powyżej to ustne lub fizyczne poinformowanie osoby fizyczne, instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej odpowiednich organów tak aby poinformować o fakcie, że mogło nastąpić przestępstwo. Nie jest to zależne od tego czy później organy te uznają, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. W sytuacji gdy tak uznają to mogą wszcząć śledztwo lub dochodzenie.

Taki zawiadomienie to obowiązek społeczny czy obowiązek prawny?

Gdy zaglądamy do przepisów prawa karnego to możemy wyróżnić dwa rodzaje obowiązków zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Pierwszym jest obowiązek prawny, a drugi to obowiązek społeczny. Przyglądając się im bliżej widzimy, że sprowadzają się do tego samego czyli zawiadomieniu organów. Różnicę widzimy, gdy widzimy konsekwencje w przypadku braku podjęcia stosownych działań.

Obowiązek społeczny o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kodeks prawa karnego mówi nam, że każda osoba, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa, które ścigane jest z urzędu ma obowiązek społeczny zawiadomić o tym policję lub prokuraturę. Jednak w przypadku obowiązku społecznego brak podjętych działań nie stanowi przestępstwa.

Obowiązek prawny o możliwości popełnienia przestępstwa.

W przypadku najpoważniejszych zbrodni mamy bezwzględny obowiązek prawny zawiadomienia odpowiednich organów. Takie przestępstwa to: zabójstwo, obcowanie płciowe z osobą małoletnią, seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności danej osoby lub zamach na życie Prezydenta RP. Jeżeli nie powiadomimy policji, o którymś z tych przestępstw to popełniamy przestępstwo. Odpowiedzialność karna za nie to nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Podjęcie współpracy może pomóc Państwu w trudniejszych chwilach życia. Zapraszamy serdecznie.