Niestety dzisiejszy czas potrafi doprowadzić ludzie do upadłości konsumenckiej. Co w takiej sytuacji z kredytem hipotecznym? Zapraszamy do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Kredyt hipoteczny, a upadłość konsumencka.

Kredyty hipoteczne w Polsce

Nie da się ukryć, że kredyt hipoteczny to najpopularniejsza forma finansowania zakupu nieruchomości. Pozwala ona na w miarę szybkie nabycie wymarzonych czterech kątów. Jednak życie układa się w różny sposób i może być tak, że nie jesteśmy w stanie dalej spłacać zaciągniętego kredytu oraz ogłasza upadłość konsumencką. Jak łączy się kredyt z upadłością konsumencką?

Co z kredytem hipotecznym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Niektórych może zdziwić informacja, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie powoduje wygaśnięcia hipoteki. Jednak powoduje inną rzecz – natychmiastową wymagalność zobowiązania z umowy o kredyt hipoteczny. Hipoteka jest zabezpieczeniem długu, który wygasa dopiero po sprzedaży nieruchomości. Inaczej mówiąc – syndyk sprzeda nieruchomość i uzyskane środki przeznacza na spłatę wierzytelności wobec banku.

Co w przypadku wspólnego kredytu i upadłości konsumenckiej?

Często jest sytuacja, w której małżeństwo posiada wspólny kredyt. Może wystąpić ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków. W takiej sytuacji do masy upadłości wchodzi jedynie część osoby ogłaszającej upadłość. Syndyk może wtedy sprzedać jedynie połowę nieruchomości. Druga osoba w dalszym ciągu może zarządzać swoją częścią nieruchomości. Jest także zobowiązana do dalszej spłaty swojej części kredytu. Inna sprawa następuje wtedy gdy w umowie kredytowej znajdziemy klauzulę odpowiedzialności kredytobiorców. Wtedy małżonkowie w równym stopniu odpowiadają za zaciągnięty kredyt.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć drugi kredyt?

W teorii nie ma przeszkód aby osoba po oddłużeniu na podstawie upadłości konsumenckiej mogła zawrzeć nową umowę kredytową. Po takim procesie jest ona wykreślana z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jednak trzeba mieć z tyłu głowy to, że to bank ostatecznie podejmuje decyzję o udzielenie kredytu. I w sprawdzeniu historii kredytowej bank dowie się o ogłoszonej upadłości.

Czy można zachować nieruchomości po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Może nastąpić sytuacja, w której dłużnik nie radzi sobie z innymi zobowiązaniami, lecz raty za mieszkanie spłaca regularnie. Czy może w takiej sytuacji nie stracić nieruchomości? Patrząc pod kątem prawa taka możliwość nie istnieje. Wynika to z tego, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej spłata kredytu hipotecznego jest automatycznie wymagana. Syndyk sprzedając nieruchomość w pierwszej kolejności spłaca zobowiązanie wobec banku, a następnie zadłużenia u pozostałych wierzycieli.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat zależności między upadłością konsumencką, a kredytem hipotecznym. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Podejmujemy także współpracę online dzięki temu nie ogranicza nas geografia.