Między rodzicami wychowującymi dziecko często dochodzi do poważnych konfliktów. W ich wyniku najbardziej cierpią dzieci, które są “przerzucane” od jednego rodzica do drugiego. Czasami dochodzi nawet do uprowadzenia dziecka. Aby jednak można było mówić o uprowadzeniu, muszą być spełnione określone warunki.

Uprowadzenie dziecka – kiedy do tego dochodzi?

Coraz częściej zdarza się, że ojciec dziecka nie może dojść do porozumienia z matką, a obie strony nie informują się nawzajem o swoich działaniach. Do uprowadzenia dochodzi jednak tylko wtedy, gdy:

  • Ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie, co uniemożliwia mu decydowanie o miejscu pobytu dziecka.
  • Ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich.

Rzadko się zdarza, aby oboje rodzice mieli takie same prawa w kwestii wychowywania dzieci. Rodzice mogą przed sądem przedstawić porozumienie dotyczące opieki nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji. Jeżeli władza rodzicielska jest przyznana równomiernie, nie można mówić o uprowadzeniu, gdy ojciec zabierze dziecko na wakacje. Matka powinna jednak o tym wiedzieć, mieć pełny wgląd w sytuację oraz stały kontakt z dzieckiem.

Uprowadzeniem będzie sytuacja, gdy dziecko zostanie zabrane spod opieki rodzica, który otrzymał sądowe zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy nim na czas separacji lub rozwodu, a sąd zgodził się na takie rozwiązanie. Łamanie takich ustaleń wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Porwanie rodzicielskie – co o nim wiadomo?

Porwanie rodzicielskie to kolejne zagrożenie, z którym może spotkać się matka dziecka. Dochodzi do niego, gdy rodzice mają równe prawa rodzicielskie, a ojciec zabiera dziecko spod opieki matki bez jej wiedzy. Często dzieci nie chcą przebywać z ojcem, co jest brane pod uwagę, ponieważ w takich sprawach najważniejsze jest dobro dziecka.

Uprowadzenia lub porwania rodzicielskie najczęściej mają miejsce podczas postępowania rozwodowego. Ojcom trudno pogodzić się z myślą, że po rozwodzie dziecko nie będzie pod ich opieką. Konflikty między rodzicami są na porządku dziennym, ale to nie zwalnia ojców z przestrzegania prawa i sądowych ustaleń.

Matka może zauważyć problem, gdy ojciec nadużywa prawa do spotkań z dzieckiem, na przykład spotyka się z nim częściej, niż powinien, lub przywozi je po wyznaczonym czasie. Takich sytuacji nie można lekceważyć. W przypadku nieprawidłowości należy zgłosić sprawę na policję.

Czy ojciec dziecka stoi na straconej pozycji?

Równe przyznanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oznacza, że ojciec dziecka nie jest na straconej pozycji. W takiej sytuacji matka nie ma prawa:

  • Utrudniać ojcu kontaktów z dzieckiem.
  • Uniemożliwiać regularnych spotkań z dzieckiem.

Wszelkie utrudnienia należy jak najszybciej zgłaszać na policję, aby odpowiednie służby mogły zareagować. W przypadku ograniczenia praw rodzicielskich sytuacja jest trudniejsza, ponieważ sąd może zakazać ojcu zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu lub zezwolić na spotkania tylko w obecności drugiego rodzica. Ojciec wciąż będzie mógł widywać dziecko, jeśli wyrazi taką wolę, i nie można mu tego zabronić. Kluczowe jest porozumienie z matką i wspólna troska o dobro dziecka.