Co dziedziczymy po zmarłej osobie? Czy są to tylko dobra majątkowe? Czy także zobowiązania finansowe tej osoby? Dzisiaj przedstawimy ten temat dla wszystkich Klientów naszej Kancelarii w Białymstoku i nie tylko.

Ile mamy czasu na odwołanie po przyjęciu zobowiązań podatkowych w spadku?

Dziedziczenie długów to temat bardzo bulwersujący. Szczególnie tych, którzy przyjęli długi po zmarłym bliskim w nieświadomości. Osoby wymienione w spadku mają 6 miesięcy na odwołanie. Okres ten jest liczony, w którym dowiedziały się o tytule powołania którym najczęściej jest dzień śmierci osoby bliskiej, lub dzień otwarcia testamentu. Przez owe 6 miesięcy możemy zdecydować czy przyjmujemy czy odrzucamy spadek. Trzeba pilnować tego terminu. Gdy nie dopełnimy formalności (nie złożymy odpowiedniego oświadczenia) oznacza to, że dziedziczymy “z urzędu”. Ostatnie zmiany w przepisach w zakresie prawa spadkowego poprawią sytuację osób, które nieświadomie dziedziczą zadłużenie.

Co dziedziczymy po osobie zmarłej?

Tzw. masa spadkowa to nie tylko ruchomości i nieruchomości, które stanowią wartość dodatnią (np. samochód lub mieszkanie) ale także pasywa – długi. Są to przykładowo niespłacone raty kredytowe lub rachunki.

Czy zawsze muszę przyjmować spadek?

Nie zawsze trzeba przyjmować spadek. Nie ma tutaj znaczenia czy zostaliśmy wymienieni w testamencie czy dziedziczymy według ustawowej kolejności dziedziczenia. Od czasu otwarcia testamentu lub dnia śmierci osoby bliskiej mamy 6 miesięcy na złożenie odpowiedniego oświadczenia. Trzeba to zrobić przed sądem lub w kancelarii notarialnej. Są jednak odstępstwa w tym terminie. Obrazuje to przykład – jeżeli osoby powołane do dziedziczenia w pierwszej kolejności odrzucą spadek, termin dla spadkobierców wchodzących na ich miejsce zaczyna się w chwili, w której dowiedzieli się o tytule swojego powołania.

Kiedy przyjmować spadek?

Trzeba skalkulować czy opłaca nam się przyjęcie spadku. Jeżeli w jego skład wchodzą głównie długi powinniśmy odrzucić spadek. Jednak gdy w skład masy spadkowej wchodzi znaczny majątek zmarłego, a długi to tylko niewielka część możemy rozważyć przyjecie spadku.

Jakie są sposoby przyjęcia spadku?

Występują dwa sposoby na przyjęcie spadku:

1. Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca dziedziczy spadek, ale jego odpowiedzialność za długi zmarłego ogranicza się do wartości otrzymanych aktywów.

2. Przyjęcie spadku wprost – oznacza przyjecie całego spadku, bez stawiania jakichkolwiek warunków. Także wszelkich długów, które w razie większej wartości niż reszta majątków, musimy pokryć z własnej kieszeni.

Co jeżeli nie złożyłem oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci osoby bliskiej?

Jeżeli nie złożyliśmy oświadczenia w odpowiednim terminie dziedziczymy spadek “z urzędu”. Kiedyś było to dziedziczenie wprost. Jednak przepisy zmieniły się w październiku 2015 roku w zakresie prawa spadkowego. Zmiany te wprowadziły to, że w sytuacji opisanej powyżej dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Sposób ten wiąże się z potrzebą sporządzenia wykazu inwentarza.

Co to jest wykaz inwentarza?

W wykazie należy ujawnić przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. W inwentarzu uwzględniamy także długi spadkowe.

Czy spadek z dobrodziejstwem inwentarza rozwiązuje wszelkie problemy?

Niestety taki sposób dziedziczenia nie rozwiązuje wszelkich problemów. Odpowiada on za część długów, lecz jeżeli nastąpi zwłoki z płatnością komornik zajmie odziedziczony majątek. W takiej sytuacji może także zająć prywatny samochód lub konto bankowe. Ważną rzeczą jest też to, że ograniczona odpowiedzialność nie obowiązuje w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. W tym przypadku wierzyciel owej hipoteki może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką. Bez względu na ograniczenia wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak widać sprawy spadkowe nie są łatwe. W razie wszelkich pytań zapraszamy do naszej Kancelarii znajdującej się w Białymstoku.