Już parokrotnie pisaliśmy o tym jak określa się wielkość alimentów. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić to czy pieniądze z 500+ są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości tych alimentów. Zapraszamy serdecznie do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez Mecenas Sylwię Tokarzewską.

Czym kieruje się sąd przy obliczaniu wysokości alimentów?

Gdy sąd określa wysokość zasądzonych alimentów na małoletnie dziecko to bierze pod uwagę między innymi możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która owe alimenty będzie musiała płacić. Jednak jest to tylko jedna ze składowych. Znaczenie także ma sytuacja finansowa drugiej strony.

Czym jest program 500+?

Program 500+ to potoczna nazwa świadczenia wychowawczego, które uregulowane jest przez ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem tego programu jest pomoc w częściowym pokryciu wydatków związanych z życiem dziecka. O 500+ może starać się matka lub ojciec, zależnie od tego u kogo dziecko pozostało po rozwodzie. Jak sama nazwa wskazuje – wynosi ono 500+ i wypłacane jest co miesiąc do osiemnastego roku życia. W przypadku opieki naprzemiennej jest ono dzielone na połowę i każdy z rodziców otrzymuje po 250 złotych.

Parę słów o obowiązku alimentacyjnym

Każdy z rodziców jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Nie ma tutaj zależności od władzy rodzicielskiej. Nawet osoba pozbawiona tej władzy nie jest zwolniona z tego obowiązku. Najważniejszą cechą alimentów jest dostarczenie dziecku środków niezbędnych do wychowania oraz utrzymania. Każde dziecko musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do życia i spokojnego wychowywania się. Już parokrotnie pisaliśmy artykuły na temat alimentów – zachęcamy do ich lektury.

Uwzględnienie 500+ przy ustalaniu wysokości alimentów?

Gdy szukamy odpowiedzi na to pytanie to musimy spojrzeć do przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Znajdziemy tam informacje, że zakres świadczenia alimentacyjnego nie jest powiązany z świadczeniem wychowawczym, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W prostych słowach – świadczenie 500+ nie ma wpływu na ustalanie wysokości alimentów.

Czy inne świadczenia wpływają na wysokość alimentów?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej – odpowiednie świadczenia nie wpływają na wysokość alimentów, która ustala sąd. Takie świadczenia to między innymi: świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku. Idąc dalej – świadczenia opiekuńcze, czyli na przykład zasiłek pielęgnacyjny czy opiekuńczy. Oczywiście są to tylko przykłady.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat wpływu świadczeń na wysokość alimentów. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na konsultację w naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej. Posiadamy bardzo duże doświadczenie oraz profesjonalnie podchodzimy do każdej osoby, która się u nas pojawi.