Niestety otrzymanie spadku jest tożsame z przykrymi okolicznościami śmierci osoby bliskiej. W takiej sytuacji można zapomnieć o tym, że spadek to nie tylko profit lecz także opłacenie podatku od spadków i darowizn. Więcej na temat opodatkowania spadku przedstawiamy w dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Zakres opodatkowania spadku

Więcej informacji na temat podatku od spadków i darowizn znajdziemy w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku. Możemy znaleźć tam informacje na temat zwolnień z owego opodatkowania oraz warunki, które trzeba spełnić aby móc to zrobić. Opodatkowanie dotyczy każdego, kto nabywa jako osoba fizyczna na terenie Polski rzeczy znajdujące się na terytorium naszego kraju lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce między innymi poprzez dziedziczenie. Jest to niezależne czy jest dziedziczenie testamentowe czy ustawowe. Podatek jest należny także w sytuacji spadku z zagranicy. W sytuacji nabycia spadku na przykład z USA rodzi efekt podwójnego opodatkowania. Czy zawsze należy zapłacić podatek od spadku?

Czym jest kwota wolna?

W przypadku opodatkowania od spadków i darowizn istnieją kwoty wolne od podatku. Stawki takiej kwoty zależne są od stopnia pokrewieństwa z spadkodawcą. Jak wyglądają takie grupy? Pierwszą grupą jest na przykład małżonek oraz zstępni. Zstępnymi tą dzieci, wnuki i prawnuki. Do tej grupy zaliczają się także rodzice, dziadkowie, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo oraz macocha i teściowie. Kwota wolna od podatku w tej grupie to 9637 zł. Druga grupa to osoby spokrewnione w dalszym stopniu: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców. Kwota w tej grupie wynosi 7276 zł. Trzecią grupą to inni nabywcy to znaczy dalsza rodzina oraz osoby niespokrewnione. W tym przypadku kwota jest najniższa i wynosi 4902 zł.

Od czego należy należny podatek?

Aby ustalić kwotę należnego podatku należy wskazać wartość rynkową nabytego majątku. Następnie odjąć od niej wartość długów i ciężarów takich jak koszty pogrzebu itd. Ostatnim krokiem jest odliczenie kwoty wolnej od podatku. Jeżeli w ciągu poprzednich 5 lat otrzymaliśmy od spadkodawcy jakąś darowiznę to także ją musimy doliczyć wyliczając należny podatek.

Zgłoszenie nabycia spadku

To na spadkobiercy ciąży obowiązek zgłoszenie nabycia spadku. Należy to zrobić w ciągu miesiąca od dnia powstania tego obowiązku. Zgłosić to należy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Można to także złożyć u notariusza. Można nie zgłaszać nabycia spadku w sytuacji gdy kwota otrzymana nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Istnieje też coś takiego jak grupa zerowa.

Czym jest grupa zerowa?

Mimo braku zapisów w ustawie na ten temat to zwyczajowo do grupy zerowej zalicza się: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Są one zwolnione z opodatkowania bez ograniczeń w przypadku złożenia formularza SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu kwestię opodatkowania związaną z nabyciem spadku. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Nasz zespół prawników cechuje się profesjonalizmem oraz doświadczeniem.