Dzisiaj wracamy do tematu rozwodów. Zapraszamy do lektury nowego artykułu prosto od adwokatów z Białostockiej Kancelarii Adwokackiej na czele której stoi mecenas Sylwia Tokarzewska. Jak zdrady wpływają na rozwody?

Zdrada jako przyczyna rozwodu

Nie da się ukryć, że zdrada małżeńska jest najczęstszą przyczyną rozwodów. Pamiętajmy, że aby nastąpił rozwód musi nastąpić zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Jednak zdarza się, że zdrada przez jednego z małżonków to druga osoba może być uznana przez sąd jako rozpadu związku. Brzmi przedziwnie? Zapraszamy do dalszej lektury.

Co to jest pożycie małżeńskie?

Pożycie małżeńskie to nic innego jak wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego wraz z utrzymaniem stosunków cielesnych w połączeniu ścisłym węzłem uczuciowym. Można to opisać jako trzy więzi – duchowa, gospodarcza oraz fizyczna.

Parę słów o przyczynach rozwodowych

Przyczyna rozwodowa może być definiowana jako wynik postępowania jednego z współmałżonków, które prowadzi do trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego. To właśnie na podstawie przyczyn rozwodowych można dochodzić winy za rozwód. Mogą to być naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego i zasad współżycia społecznego. Pamiętajmy jednak o tym, że osoba, która popełnia takie czyny nie musi mieć wynikającego zamiaru. Najczęściej jednak sądy orzekają rozwody z powodu zachowań o charakterze zawinionym. Oznacza to, że są one popełnione z rozmysłem. Często jest to właśnie zdrada małżeńska.

Czym jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego?

Opisany rozpad pożycia małżeńskiego to zakończenie jednej z wcześniej wspomnianych więzi tj. uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Jednak musi mieć to charakter trwały i nie może mieć rokowań do zmiany takiego stanu rzeczy. Ustanie wspólnoty fizyczne czy gospodarczej może nie mieć takich konsekwencji gdyż mogą to być okoliczności niezależne lub nastąpić zgodnie z wolą okoliczności życiowych. Może to być skutek choroby jednej z części małżeństwa.

Parę słów o zdradzie małżeńskiej

Pamiętajmy, że obowiązujące przepisy zobowiązują małżeństwo do zachowania wierności wobec siebie. Mamy tu na myśli wspólność fizyczną oraz duchową. Oznacza to, że dopuszczenie się zdrady jest rażącym naruszeniem wierności małżeńskiej. Pamiętajmy, że zdrada nie nie musi być fizyczna aby była traktowana jako zdrada małżeńska. Może to być także zdrada emocjonalna. Aby zdrada była powodem rozwodu musi być wyłączną przyczyną rozpadu małżeństwa. Jeżeli jednak był to jeden z powodów, a trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego nastąpił z powodu drugiej osoby to ona może być winna dla sądu rozwodu. Mimo, że to nie ona zdradziła.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat zdrady małżeńskiej i jej konsekwencje przy rozwodzie. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką z Białegostoku, która cechuje się fantastycznym podejściem do każdej osoby i profesjonalnym zespołem adwokatów na czele z mecenas Sylwią Tokarzewską.