Na naszym blogu mogą Państwo znaleźć informacje na temat podziału majątku, rozwodach oraz sprawach pokrewnych. Jednak czym jest majątek osobisty? Jak wygląda sytuacja z majątkiem osobistym gdy decydujemy się na rozwód? Zapraszamy serdecznie do lektury nowego artykułu prosto z Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Czym jest majątek osobisty?

Gdy wstępujemy w związek małżeński w mocy prawa powstaje wspólność majątkowa. W sytuacji gdy nie podpisali intercyzy to małżonkowie tworzą majątek wspólny. Dokładniej rzecz opisując mamy wtedy: majątek wspólny małżonków, majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. W skład majątku wspólnego zaliczamy rzeczy nabyte przez oboje małżonków lub jedną ze stron małżeństwa w czasie trwania małżeństwa. Są to także wynagrodzenia za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych, dochody pochodzące ze wspólnego oraz osobistego majątku, środki, które zostały zgromadzone na rachunku (otwartym oraz pracowniczym funduszu emerytalnym) i kwota składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS.

Czym jest majątek osobisty jednego z małżonków?

Mówiąc najprościej to majątek osobisty to nic innego jak to co zostało nabyte przed zawarciem małżeństwa przez każde z małżonków. Przykładem może być nieruchomość czy samochód, który został nabyty przez na przykład męża przed zawarciem związku małżeńskiego. Wtedy takie rzeczy nie wchodzą w skład majątku wspólnego. Majątek osobisty to także przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (oczywiście w sytuacji gdy darczyńca nie zaznaczył inaczej). Inne przykłady to – prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom czyli udziały w spółce cywilnej, prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie, przedmioty majątkowe, które służą wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Do majątku wspólnego nie wchodzą także odszkodowania za uszkodzenie ciała czy innego rodzaju rozstroju zdrowia czy zadośćuczynienie za krzywdę – jednak inna sytuacja z jest z rentą wynikającą z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia także nie wchodzą w skład majątku wspólnego.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat różnic między majątkiem wspólnym, a majątkiem osobistym. Dziękujemy serdecznie za lekturę i zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która cechuje się doświadczeniem oraz profesjonalizmem.