Dzisiaj na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską wracamy do prawa cywilnego. Na czym polega niegodność dziedziczenia? Zapraszamy serdecznie do lektury i, oczywiście, kontaktu.

Czym jest niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia to instytucja, która pozwala na uniknięcie sytuacji gdzie osoba, która nie była dla spadkodawcy dobra mogłaby dziedziczyć jej majątek. Przykładem takiej sytuacji może być to, że zabójca miałby dziedziczyć po swojej ofierze.

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Spadkobierca, który może być uznany za niegodnego to może być osoba, która na przykład dopuściła się umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Drugim przykładem mogą być osoby, które podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę aby ten dokonał zmian w swoim testamencie lub ukrył testament gdy ten miałby działać na jego niekorzyść.

Orzeczenie sądu o niegodność dziedziczenia

To właśnie sąd orzeka o niegodność dziedziczenia. W takiej sytuacji osoba, która chce podnieść ten temat musi wnieść stosowny pozew. W takiej sąd orzeka w charakterze konstytutywnym i wywołuje skutek wsteczny. Taki niegodny spadkobierca zostaje wyłączony z dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Na miejsce takiej osoby wchodzą inne osoby. Są to spadkobiercy ustawowi przy dziedziczeniu ustawowym, a w przypadku testamentu – osoby, które które są uprawnione z tytułu podstawienia lub przyrostu. W przypadku ich braku to spadkobiercy ustawowi. Pragniemy także przypomnieć, że skutki niegodności nie rozciągają się na zstępnych osób niegodnych.

Kto może stwierdzić niegodność dziedziczenia?

Żądanie uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat niegodności dziedziczenia. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Nasze doświadczenie oraz profesjonalizm pozwala na pomoc w wielu sprawach z każdego zakresu prawa – czy to cywilnego przy na przykład karnego.