W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską chcielibyśmy przybliżyć temat postępowania kasacyjnego? Czym jest postępowanie kasacyjne? Zapraszamy serdecznie do lektury i, oczywiście, kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią.

Wstęp

To sądy powszechne w Polsce są odpowiedzialne za rozpatrywanie spraw karnych. Czasami bywają takie sytuacje gdy Sąd I instancji wydał wyrok i nie został on jeszcze uprawomocniony to obie strony mają możliwość złożenia apelacji. Jednak jak sytuacja wygląda w przypadku Sądu II instancji? Gdy wyrok nie jest satysfakcjonujący? Prawo karne przewiduje, że w ciągu 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem stronom przysługuje możliwość wszczęcia postępowania kasacyjnego. Taka kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Może on prowadzić do uchylenia prawomocnego wyroku sądu. Jednak muszą być spełnione pewne warunki.

Warunki postępowania kasacyjnego

Pierwszym warunkiem kasacji jest to, że musi ona dotyczyć sprawy karnej, która była rozpatrywana przez sądy w obu instancjach. Wniosek o kasację musi być złożony w odpowiednim terminie. Wniosku o kasację nie może złożyć osoba, która nie składała apelacji do wyroku pierwszej instancji, a wyrok sądu apelacyjnego był dla tej osoby korzystny. Wniosek kasacyjny musi być złożony przez adwokata. Osoba oskarżona może wnieść wniosek o kasację w przypadku wyroku bezwzględnego pozbawienia wolności. Ostatnim warunkiem jest to, że w czasie procesu musi dojść do rażących uchybień i naruszeń prawa i miało to wpływ na treść orzeczenia.

Kto rozpatruje postępowanie kasacyjne?

Postępowanie kasacyjne trafia do Sądu Najwyższego, jednak ten Sąd nie wydaje wyroku w tej sprawie. Rozpatruje on bezwzględne przyczyny odwoławcze, o których pisaliśmy powyżej. Sąd Najwyższy może uchylić orzecznictwo w całości lub w części. Kieruje on wtedy sprawę do właściwego sądu w celu ponownego rozpatrzenia sprawy lub umarza postępowanie, gdy oskarżony jest niewinny.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat postępowania kasacyjnego. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarię Adwokacką. Naszą domeną jest profesjonalizm i cechuje nas duże doświadczenie w każdym aspekcie prawa.