W najnowszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat dosyć nietypowego typu testamentu. Chodzi tutaj dokładnie o testament ustny. Jakie są różnice między nim, a testamentem pisemnym? Zapraszamy do lektury.

Różnice między testamentem ustnym, a testamentem pisemnym

Na początku trzeba przypomnieć, że wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem regulowane są w kodeksie cywilnym. Właśnie tam znajdziemy wszystkie przepisy związane z tym co się stanie z naszym majątkiem po śmierci.

Jest parę dróg do zapewnienia przekazania naszego majątku po śmierci. Możemy sporządzić testament pisemny lub nie sporządził żadnego – wtedy spadkobiercy będą dziedziczyć na podstawie ustawy.

Jednak nie są to jedyne drogi do zapewnienia dziedziczenia naszym spadkobiercom. Istnieje też testament ustny. W przypadku testamentu pisemnego możemy sporządzić go w prawie dowolny sposób (oczywiście z pewnymi ustaleniami formalnymi, dlatego w tej sprawie dobrze jest porozumieć się z prawnikiem) to w przypadku testamentu ustnego jest to mocno precyzyjnie uregulowany w kodeksie cywilnym.

Jakie są wymagania dotyczące testamentu ustnego?

Informacji na temat testamentu ustnego możemy szukać w, wcześniej wspomnianym, kodeksie cywilnym, a dokładnie w artykule 952. Pierwszym warunkiem, który powinien być spełniony jest obawa o rychłą śmierć osoby, która taki testament sporządza. Więcej na ten temat dobrze jest omówić z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Taką osobą jest mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko z naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej, która ma ogromne doświadczenie w tego typu sprawach.

Drugą przesłanką do sporządzenia testamentu ustnego jest niemożliwość lub znaczne utrudnienie w sporządzeniu testamentu w klasycznej formie tj. pisemnej.

Warunkiem, który jest konieczny aby testament ustny był ważny jest wygłoszenie go w obecności trzech świadków. Następnie musi zostać on spisany oraz podpisany przez dwóch świadków oraz samego spadkodawcę. Ewentualnie mogą to być podpisy trzech świadków. Czas między spisaniem, a wygłoszeniem testamentu nie może być dłuższy niż rok. W przypadku gdy testament taki nie został spisany może być on przedstawiony jako zeznania przed sądem. Jednak tutaj termin zmniejsza się do 6 miesięcy.

W sprawie każdego rodzaju testamentu – czy to pisemnego czy ustnego należy omówić tą kwestię z adwokatem. Dzięki temu unikniemy wszelkich niedociągnięć i będziemy w stanie dowieść swoich praw. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, która znajduje się w Białymstoku. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby porozmawiać i rozwiązać Państwa problem w sposób zdalny – przez internet lub telefon. Zapraszamy.