Ostatnimi czasy cały świat mówił o cofnięciu ubezwłasnowolnienia Britney Spears. Chcielibyśmy poruszyć temat właśnie ubezwłasnowolnienia. Nowy artykuł na blogu adwokatów w Białymstoku z Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Dzisiaj poruszymy temat ubezwłasnowolnienia. Czym jest ta instytucja? Zapraszamy do lektury.

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie to instytucja mająca na celu ochronę ludzi, którzy nie mogą samodzielnie kierować swoimi czynami w sposób racjonalny. Ubezwłasnowolnienie dzielimy na dwa rodzaje: częściowe oraz całkowite.

Czym jest ubezwłasnowolnienie całkowite?

Ubezwłasnowolnienie całkowite może wystąpić przy kilku przesłankach. Pierwszą jest ukończenie 13 lat co jest związane z posiadaniem przez tą osobę ograniczonej zdolności prawnej. Drugą to choroba psychiczna lub innego rodzaju zaburzenie psychiczne. Następny to brak możliwości kierowania postępowaniem danej osoby przez chorobę lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne. Pamiętajmy jednak, że różnego rodzaju zaburzenia psychiczne nie są równoznaczne z ubezwłasnowolnieniem. W tej sytuacji powinniśmy brać pod uwagę jedynie te zaburzenia, które uniemożliwiają konkretnej osobie kierowanie swoimi czynami. Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym może nastąpić jedynie po głębokiej analizie procesów poznawczych, stanu emocjonalnego, dojrzałości społecznej, zdolności zrozumienia sensu działania oraz motywacji. Przesłanki muszą wystąpić łącznie. Nawet gdy one występują to są może nie przychylić się do wniosku. Takie ubezwłasnowolnienie musi działać na dobro osoby której dotyczy. Osoba ubezwłasnowolniona zostaje pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Ustala się także jej opiekę. Chyba że jest ona jeszcze pod władzą rodzicielską. Opiekun ten sprawuje pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną. Oznacza to także zarządzanie majątkiem i reprezentację jej przed osobami trzecimi. Pamiętajmy – ubezwłasnowolnienie może nastąpić jedynie w sytuacji gdy polepszy ono sytuację tej osoby.

Czym jest ubezwłasnowolnienie częściowe?

Aby nastąpiło ubezwłasnowolnienie częściowe muszą wystąpić dwie przesłanki – pełnoletność oraz choroba psychiczna lub innego rodzaju zaburzenie psychiczne. Przykładem takich zaburzeń to na przykład nawet pijaństwo, narkomanię czy inny rodzaj. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustala się kuratelę. Kurator ustala czy dana osoba może częściowo zawierać umowy, które uznane są jako drobne w życiu codziennym. Wniosek może złożyć osoba uprawniona. Są to: małżonkowie, krewni w linii prostej i rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy temat ubezwłasnowolnienia. Całkowitego oraz częściowego. Pomysłem jest skontaktowanie się z adwokatami z naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej gdzie możemy wytłumaczyć oraz pomóc w wszelkich sprawach związanych z prawem. Zapraszamy do Kancelarii prowadzonej przez mecenas Sylwii Tokarzewskiej-Cybulko.