Dzisiaj zapraszamy Państwa do lektury najnowszego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Czym charakteryzuje się umowa dożywocia? Kiedy można taką umowę podpisać? Zapraszamy serdecznie do lektury.

Na czym polega umowa dożywocia?

Umowa o dożywocie to zwyczajowa nazwa umowy, które polega na zapewnienie spokojnej starości osobie, które przekazuje swoją nieruchomość w zamian za dożywotnią opiekę i utrzymanie. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która uregulowana jest przez Kodeks cywilny. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia własności swojej nieruchomości na nowego nabywcę. Ten nabywca w zamian za to zobowiązanie zapewni mu dożywotnie utrzymanie. Podstawą tej umowy jest funkcja alimentacyjna. Podstawą takiej umowy może być każda nieruchomość – gruntowa, lokalna, mieszkaniowa czy gospodarstwa rolnego.

Jakie cechy ma umowa o dożywocie?

Umowa dożywocia musi mieć formę aktu notarialnego. W innym przypadku jest ona nieważna. Musi zawierać ona zapisy na temat prawa własności nieruchomości i określać zobowiązania nabywcy wobec dożywotnika. Musimy tam także znaleźć takie informacje jak: dane obu stron, przedmiot umowy oraz datę, w której przedmiot zostanie przekazany nabywcy. Musimy także dołączyć takie dokumenty jak potwierdzenie nabycia nieruchomości, numery ksiąg wieczystych, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za nieruchomość oraz wypisy z rejestru gruntów, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z mapy ewidencyjnej.

Kto może być stroną umowy dożywocia?

Dożywotnikiem może być tylko osoba fizyczna. Natomiast nabywcą może być osoba fizyczna oraz osoba prawna – czyli firma. Prawo dożywocia może przysługiwać także kilku osobom – na przykład małżonkom.

Do czego zobowiązują się strony podpisujące umowę dożywocia?

W tym akcie notarialnym powinno być jasno określone zasady dożywotniego utrzymania zbywcy nieruchomości. Gdy nie zostało to zrobione to wynikają one z zapisów Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nabywca nieruchomości powinien przyjąć zbywcę jako domownika, zapewniać mu ubrania, pożywienie, światło, opał, mieszkanie, pomoc oraz pielęgnację w chorobie. Powinien także sprawić mu własnym kosztem pogrzeb po śmierci. Pamiętajmy także, że dożywocie nie jest dziedziczne oraz nie podlega zbywaniu.

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia jest niezwykle ważne i musi być ono zrealizowane w sądzie. Muszą tutaj być także mocne przesłanki. Konflikt między stronami nie jest wystarczające do rozwiązania umowy dożywocia. Najczęściej w konflikcie sąd zmienia dożywotnie utrzymanie na dożywotnią rentę dla dożywotnika.

Zachowek, a umowa dożywocia

W przeciwieństwie do umowy darowizny umowa dożywocia jest umową odpłatną. Przez to owa nieruchomość nie jest wliczana do spadku.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat umowy dożywocia. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się na konsultacje do naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej.