W dzisiejszym artykule wracamy do spraw związanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Czym jest umowa NDA? Zapraszamy na nowy artykuł na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzona jest przez doświadczoną i profesjonalną mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko.

Czym jest umowa NDA?

Rozszerzeniem nazwy umowa NDA to Non Disclosure Agreement czyli umowa o zachowaniu poufności. Jest ona zawarta między stronami i ma ona na celu zachowania wiadomości jako niejawnej. Dzięki takiej umowie w przypadku ujawnienia pewnych informacji druga strona może zażądać odszkodowania. NDA powinna być spisana już w trakcie przygotowania przedprojektowego. Po spisaniu oraz podpisaniu NDA osoba ujawniająca może udostępnić informacje niejawne drugiej stronie w celu zaplanowania przyszłych relacji biznesowych. Gdy do realizacji wspólnego projektu nie dojdzie umowa taka chroni osobę ujawniającą przed wypłynięciem przekazanych informacji.

Czym są informacje poufne?

Informacje poufne to nic innego jak tajemnice przedsiębiorstwa. Rozumienie tego określenia przedstawione jest w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 roku. Najczęściej takie informacje to dane technologiczne, techniczne, marketingowe, organizacyjne oraz finansowe.

Kim są strony umowy NDA?

Strony umowy NDA możemy podzielić na stronę ujawniającą oraz stronę otrzymującą. Strona otrzymująca to ta, która wchodzi w posiadanie informacji poufnych od drugiej strony. Najczęściej w umowie NDA jest zapis, że strona otrzymująca nie będzie wykorzystywać informacji pozyskanych w inny sposób niż w celu wykonywanych obowiązków. Nie może ona przekazywać, powielać oraz ujawniać pozyskanych informacji osobom trzecim.

Kary umowne za złamanie umowy NDA

Gdy umowa NDA nie zostanie dotrzymana to mogą pojawić się kary umowne. Jest to system kar pieniężnych, który określa odpowiedzialność finansową za każde naruszenie poufności umowy NDA. Wysokość tych kar jest ustalona w klauzuli kar umownych przy umowie NDA.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu to czym jest umowa NDA. Sposobem na przygotowanie dobrej umowy NDA wraz z poprawną klauzulą na temat kar umownych jest współpraca z adwokatem, który ma doświadczenie w współpracy z działalnościami gospodarczymi oraz podmiotami prawnymi. W Białymstoku wyborem będzie nasza Kancelaria Adwokacka, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Adwokaci z naszej Kancelarii cechują się ogromnym doświadczeniem oraz profesjonalizmem w każdym typu spraw. Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.