Niedzielny wieczór to idealny czas na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu prawa. Dzisiaj na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko przedstawimy instytucje upadłości konsumenckiej? Co to takiego i dlaczego to tak ważny temat?

Czym jest upadłość konsumencka?

Ministerstwo Sprawiedliwości podaje informacje, że niestety już dwa miliony Polaków posiada przeterminowane długi. W pomocy przy tego typu sprawach ma być upadłość konsumencka. Jest to postępowanie prowadzone przed sądem i ma ono na celu pełnego lub chociaż częściowego oddłużenia osoby, której dotyczy sprawa. Ważnym elementem jest to, że to tylko jedna strona medalu. Drugą jest to, że w takiej sprawie także wierzyciel dąży do najpełniejszego zaspokojenia wierzytelności. Powody, które mogą przyczynić się do osiągnięcia upadłości konsumenckiej to między innymi utrata pracy lub przewlekła choroba. Temat upadłości konsumenckiej nie jest nowy – istnieje on już od 2009 roku. Oczywiście przepisy o tym mówiące były wielokrotnie nowelizowane oraz liberalizowane. O skali upadłości konsumenckiej dużo mogą mówić liczby. W 2018 roku złożono 12 719 wniosków o upadłość konsumencką.

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej

30 sierpnia 2019 roku nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy, która traktuje o upadłości konsumenckiej. Zmiany te weszły w życie 24 marca 2020 roku. Do tego dnia wniosek o upadłość konsumencką mogły złożyć wniosek jedynie osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Po zmianach taki wniosek mogą złożyć też wniosek osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Duże zmiany nastąpiły również w procesie rozpatrywania wniosku. Wcześniej pierwszym krokiem przy rozpatrywaniu wniosku było badanie przyczyn niewypłacalności. Od zmian wystarczy orzeczenie, że wnioskodawca jest niewypłacalny. Przyczyny takiej sytuacji będą sprawdzane w późniejszym etapie postępowania. Umożliwiono także możliwość osiągnięcia porozumienia z wierzycielem. Ta droga może być o wiele szybsza oraz prostsza.

Kto może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Co nie jest oczywiste to to, że wniosek o upadłość konsumencką może zgłosić dłużnik oraz wierzyciel. Trzeba go zgłosić w sądzie oraz uiścić opłatę, która wynosi 30 złotych. Oczywiście zalecamy tutaj nawiązanie współpracy z doświadczoną Kancelarią Adwokacką, która pomoże między innymi przy takim wniosku.

Temat upadłości konsumenckiej jest dosyć skomplikowany i zawiły. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która prowadzone jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Mamy ogromne doświadczenie w wszelkiego typu sprawach oraz do każdej osoby podchodzimy z pełnym profesjonalizmem. Współpracę możemy podjąć na miejscu w Białymstoku oraz w sposób zdalny – przez telefon oraz mail. Pozwala to na uniknięcie takich przeszkód jak geografia czy pandemia. Zapraszamy.