W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzone jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko, odejdziemy od tematów związanych z prawem rodzinnym. Dzisiaj przedstawimy temat zakazu konkurencji przy umowie o pracę. Zapraszamy do lektury.

Czym jest zakaz konkurencji?

Gdy tworzymy umowę o pracę, a nawet umowę cywilnoprawną możemy załączyć do niej klauzulę o zakazie konkurencji. Osoba, która podpisze taką klauzulę obliguje się do nie podejmowania współpracy z konkurencyjną firmą. Zakaz konkurencji zmniejsza ryzyko z ujawnieniem tajemnicy firmowej i chroni interesy firmy.

Jak wygląda zakaz konkurencji?

Podpisując lub tworząc klauzulę o zakazie konkurencji trzeba wziąć pod uwagę ograniczenie możliwości zarobkowych. Nie można tego nie brać pod uwagę, gdy taki zakaz może trwać parę lat po zakończeniu współpracy z daną firmą. Niektóre reguły związane z zakazem konkurencji możemy znaleźć w Kodeksie Pracy. Bardzo ważną kwestią jest to, że zakaz konkurencji nie działa w sytuacji gdy pracodawca nie wypłaci odszkodowania.

Kto podpisuje klauzulę o zakazie konkurencji?

Nie wszyscy pracownicy muszą podpisywać klauzulę konkurencyjną. Najczęściej pracownicy, którzy mają taką klauzulę to osoby, które posiadają dostęp do informacji poufnych, których ujawnienie grozi szkodą dla firmy. Dobrymi przykładami są pracownicy na takich stanowiskach jak księgowi, dział kadr czy marketingowcy. Zakaz konkurencji może mieć formę klauzuli lub oddzielnej umowy – ale podpisywanej razem z umową o pracę.

Jak musi wyglądać klauzula o zakazie konkurencji?

Klauzula o zakazie konkurencji musi być stworzona w formie pisemnej. Inna forma nie jest obowiązująca. Musi ona zawierać zakres zakazu, okres oraz wysokość odszkodowania. Odszkodowanie te nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia należnego pracownikowi. Oczywiście przez cały okres trwania zakazu. Może to być wypłacane w ratach lub jednorazowo. Tak jak wspomnieliśmy – nie wypłacenie tego odszkodowania zrywa zakaz konkurencji.

Oczywiście temat zakazu konkurencji nie jest tutaj wyczerpany. Warto jest skonsultować się z doświadczonym i profesjonalnym prawnikiem, który pomoże nam w stworzeniu takich zapisów aby były one poprawne pod kątem prawnym. Zapraszamy do naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej. Współpracujemy na miejscu w Białymstoku lub w sposób zdalny – poprzez mail i telefon. Dzięki temu nie ogranicza nas ani geografia ani pandemia.