W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską pomówimy o zasiedzeniu nieruchomości. Czy zasiedzieć można tylko mieszkanie/dom czy także innego rodzaju działki? Zapraszamy do lektury nowego wpisu.

Co można zasiedzieć?

Na początku trzeba zaznaczyć, że najczęściej gdy mówimy o zasiedzeniu to myśli się o nieruchomości. Jednak ustawodawca nie wyklucza zasiedzenia rzeczy ruchomych. Takimi rzeczami mogą być takie rzeczy jak samochód, rower czy zegarek.

Jakie przesłanki trzeba spełnić aby doszło do zasiedzenia?

W pierwszej kolejności osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości musi ją posiadać w sposób samoistny. Tłumacząc to – nie może być ona związana z właścicielem żadną umową. Osoba to musi żyć w przeświadczeniu, że nieruchomość stanowi jej własność, gospodarować nią jak właściciel i takiego typu rzeczy. Następną przesłanką jest czas. Termin zasiedzenia nie może zostać przerwany i trwa on 20 lat gdy posiadacz pozostaje w dobrej wierze lub 30 lat gdy posiadacz pozostaje w złej wierze.

Kiedy orzeka się zasiedzenie nieruchomości?

W zasadzie zasiedzenie jest nieodpłatnym jej nabyciem. Do takiego nabycia dochodzi na skutek posiadania nieruchomości przez wcześniej wspomniany czas. Gdy dysponujemy taką nieruchomością przed wspomniany okres czasu to może stać się ona naszą własnością. Staje się ona naszą własnością bez kosztów oprócz kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Pamiętajmy też, że jest to dosyć skomplikowana sprawa więc warto nawiązać współpracę z doświadczonym i profesjonalnym adwokatem. W Białymstoku warto jest nawiązać współpracę z naszą Kancelarią Adwokacką.

Czym jest dobra i zła wiara w zasiedzeniu nieruchomości?

Dobra wiara to błędne, ale uzasadnione przekonanie posiadacza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości. Tłumacząc – uważa on, że od zawsze ta nieruchomość jest jej własnością. Przykładem może być linia ogrodzenia, która nie zgadza się z linią działki.

Zła wiara to sytuacja, w której osoba ma świadomość braku prawa do nieruchomości, a jednak użytkuje ją i gospodaruje jak właściciel.

Sprawa o zasiedzenie nieruchomości

Pamiętajmy, że wniosek o zasiedzenie trzeba odpowiednio uzasadnić, dostarczyć dowody na zasiedzenie oraz określić kiedy zasiedzenie jest niemożliwe. Dlatego warto jest skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże nam w prowadzeniu takiej sprawy.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat zasiedzenia nieruchomości. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką w celu konsultacji i nawiązania współpracy.