Dzisiaj na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko, przybliżymy temat ksiąg wieczystych. Czym są księgi wieczyste, jaką rolę spełniają i kto ma do nich dostęp? Zapraszamy serdecznie do lektury.

Czym jest księga wieczysta?

Na początku parę faktów – regulacje na temat ksiąg wieczystych regulowane są ustawą o księgach wieczystych i hipotece. Księga taka jest zakładana aby nie było wątpliwości na temat właściciela nieruchomości oraz informacji na temat danej nieruchomości.

Od technicznej strony – księgi wieczyste są rejestrem publicznym, który zawiera stan prawny danej nieruchomości. Stosuje się także zasada domniemania. Domniemuje się, że informacje zawarte w księdze wieczystej pokrywają się z stanem rzeczywistym. Istnieje także rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza to, że zapisy tam zawarte są wiążące. Księgi wieczyste są także jawne. Każda osoba, która posiada numer księgi może są sprawdzić w internecie. Między innymi historia owej nieruchomości.

Jakie nieruchomości posiadają księgi wieczyste?

Księgi wieczyste utworzone są dla gruntów, lokali oraz budynków.

Kto może założyć księgę wieczystą?

Osoby, które mogą założyć księgę wieczystą to między innymi: właściciele owej nieruchomości, osoba, które posiadają spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu, wierzyciele nieruchomości, osoby, które mają na przykład hipotekę dla owej nieruchomości czy jednostka organizacyjna, której przysługuje jej użytkowanie wieczyste.

Jak założyć księgę wieczystą?

Aby założyć księgę wieczystą trzeba złożyć wniosek i komplet potrzebnych dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (właściwego dla miejsca położenia nieruchomości). Komplet dokumentów dobrze jest przygotować z adwokatem, który ma doświadczenie w tego typu sprawach. Takie dokumenty to między innymi zaświadczenia o prawie własności do nieruchomości, wypis z rejestru gruntów czy wyrys z mapy ewidencyjnej.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat ksiąg wieczystych. Nasza Kancelaria Adwokacka jest miejscem w Białymstoku do uzyskania pomocy w między innymi tego typu sprawach. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Współpracujemy na miejscu w Białymstoku oraz w sposób zdalny – za pomocą maila i telefonu.