Prosto od Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską otrzymują Państwo nowy artykuł, który przedstawia odpowiedzi na pytania prawne. Dzisiaj napisaliśmy artykuł, który przedstawia różnicę między intercyzą, a rozdzielnością majątkową? Jakie to różnice? Czy mają ze sobą coś wspólnego? Zapraszamy serdecznie do lektury oraz kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką.

Prawo polskie działa w ten sposób, że gdy zawieramy związek małżeński to domyślnie wchodzi w życie wspólność majątkowa. Jednak nie zawsze trzeba się temu podporządkować. Gdy małżonkowie chcą zachować odrębność majątkową oraz mieć wyłączny wpływ na swoje finanse to mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską. Szerzej taka umowa jest znana jako intercyza.

Co to jest intercyza?

Intercyza to, jak wcześniej wspomnieliśmy umowa majątkowa małżeńska. Reguluje ona relacje majątkowe między małżonkami. Mimo, że intercyza kojarzona jest z rozdzieleniem majątku to niekonieczne zawsze jest to jej celem. Intercyza może być umową, która rozszerza wspólność majątkową, ogranicza wspólność majątkową, wprowadza rozdzielność majątkową lub może wprowadzać rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Umowa intercyzy powinna być sporządzona przez notariusza i u niego podpisana. Mimo obiegowej opinii nie musi być podpisana przed ślubem. Intercyzę można podpisać także w trakcie trwania małżeństwa.

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa często używana jest jako synonim intercyzy. Nie jest to poprawne rozumienie tego określenia. Rozdzielność majątkowa to jak sama nazwa wskazuje odwrotność wspólnoty majątkowej. Gdy zostanie ona wprowadzona to każdy z małżonków rozporządza swoim majątkiem osobistym w sposób samodzielny. Wprowadzenie rozdzielności majątkowej nie wyklucza wspólnego nabywania takich rzeczy jak samochód czy mieszkanie. Jednak mąż i żona mogą dzielić się nim na zasadzie zwykłej współwłasności.

Rozdzielność majątkowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Więc także i rozdzielność majątkową wykonuje się przez notariusza.

Rozdzielność majątkowa w sądzie

W sytuacji gdy małżonkowie są zgodni to rozdzielność majątkową wykonujemy przy pomocy notariusza. W sytuacji gdy jedna ze stron nie zgadza się na wprowadzenie takiej rozdzielności to potrzebne jest postanowienie sądowe. Do osiągnięcia tego jedna ze stron powinna złożyć odpowiedni wniosek poparty odpowiednimi powodami.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu różnicę między intercyzą, a rozdzielnością majątkową i od teraz nie będą dla Państwa one synonimami. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Profesjonalizm oraz doświadczenie adwokatów z naszej Kancelarii pozwala na pomoc w wielu sprawach z każdego aspektu prawa. Zapraszamy do kontaktu.