Czym jest prawo cywilne? Po czym poznać profesjonalnego adwokata, który pomoże nam z szeroko rozumianego zakresu prawa cywilnego? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko.

Czym jest prawo cywilne?

Nie ma co ukrywać, że prawo cywilne to ten zakres prawa, który najbardziej nas dotyka. Praktycznie każdy aspekt naszego życia ma swoje odzwierciedlenie w tym rodzaju prawa. Takie sprawy jak zniesienie współwłasności lub sprawy spadkowe potrzebują do rozwiązania dużej dozy profesjonalnej wiedzy oraz doświadczenia w tego typu sprawach. Dzięki temu możemy osiągnąć zamierzone efekty końcowe.

Co obejmuje zakres prawa cywilnego?

Nasza Białostocka Kancelaria Prawna świadczy usługę pomocy z zakresu prawa cywilnego. A co zawiera się w tym rodzaju prawa? Są to takie sprawy jak: rozwód, podział majątku, zapłatę, zachowek, stwierdzenia nabycia spadku lub podział owego spadku. Prawo cywilne zawiera też takie sprawy jak zasiedzenie, eksmisję, dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Mało? Zawiera się w nim także wyjawienie majątku, ustanowienie służebności, ubezwłasnowolnienie czy upadłość konsumencka. Także sprawy związane z ochroną prawa własności mogą znaleźć swoje rozwiązanie w naszej Kancelarii Adwokackiej.

Jaką pomoc przy sprawach cywilnych można uzyskać w naszej Kancelarii Prawnej z Białegostoku?

Nasza Kancelaria Prawna świadczy szeroki wybór pomocy, której możemy udzielić w sprawach związanych z prawem cywilnym. Podstawową formą współpracy jest porada prawna. Nasza Kancelaria oferuje także sporządzanie analiz oraz opinii prawnych. Często reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i urzędami oraz w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami. Mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko posiada tytuł mediatora co pokazuje, że może także pomóc w negocjacjach między stronami czy w samych postępowaniach mediacyjnych. Możemy także pomóc poprzez sporządzenia zgodnych z prawem umów cywilnoprawnych oraz także innych pism takich jak wezwanie do zapłaty, odstąpienia od umowy, wypowiedzenie umowy czy rozwiązanie umowy. Oferujemy sporządzanie pism procesowych takich jak pisma rozwodowe, wnioski do postępowań nieprocesowych czy o zawezwania do próby ugodowej. Sporządzamy także odpowiedzi na różnego rodzaju pozwy oraz sprzeciwów od wyroków – także tych zaocznych. Oczywiście to tylko część spraw, które możemy prowadzić dla Klientów oraz w imieniu Klientów.

Dziękujemy serdecznie za zapoznanie się z powyższym artykułem od adwokatów z Białegostoku. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Myślimy, że możemy pomóc w wszelkiego typu sprawach z zakresu prawa cywilnego raz nie tylko. Mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko posiada bardzo duże doświadczenie oraz cechuje się wysokim profesjonalizmem w swojej pracy jako prawnik. Zapraszamy do kontaktu nie tylko z Białegostoku, gdyż współpracę możemy podjąć na miejscu oraz w sposób zdalny.