Dzisiaj na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko pomówimy na temat darowizn oraz spadków. Jest to temat, który już parokrotnie pojawiał się na łamach naszych artykułów prawnych, ale dzisiaj przedstawimy go pod kątem grup podatkowych. Kto należy do którejś grupy? Zapraszamy do lektury.

Czym są grupy podatkowe?

Gdy zagłębimy się w lekturę ustawy o podatkach od spadków i darowizn możemy znaleźć informację, że osoby obdarowane dzielimy na grupy podatkowe, które zależne są od stopnia pokrewieństwa. Grupa podatkowa to informacja na temat podatku, który powinniśmy zapłacić od otrzymanej darowizny lub spadku (oczywiście z odstępstwami). Upraszając tą kwestię – im dalsze pokrewieństwo tym podatek należy będzie większy, a kwoty wolne od tego podatku mniejsze.

Zerowa grupa podatkowa

Co dla niektórych możne to być zaskoczenie, ale w ustawienie nie znajdziemy takiego zapisu jak zerowa grupa podatkowa. Jednak powinniśmy ją wyodrębnić z powodu jej funkcjonalności. Gdy otrzymamy spadek lub darowiznę od osoby z tej grupy to możemy skorzystać ze zwolnienia od podatku. Trzeba jednak pamiętać o zawiadomieniu do urzędu skarbowego. Do tej grupy osób zaliczymy: obecnego małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki i tak dalej), rodzeństwo, pasierba, macochę oraz ojczyma. Tak jak wspomnieliśmy – oficjalnie nie jest to grupa podatkowa, gdyż można przy niech skorzystać z zwolnienia z podatku od darowizn oraz spadków.

Pierwsza grupa podatkowa

Jest to pierwsza grupa wyszczególniona w ustawie. Znajdziemy tam najbliższą rodzinę, gdzie podatek od otrzymanych darowizn jest minimalizowany poprzez niską stawkę podatkową oraz wysoką kwotę wolną od podatku. Do tej grupy zaliczają się: małżonek, zstępni, wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, synowa, zięć, macocha oraz ojczym. Jak można zauważyć – jest to rozszerzona grupa nieoficjalna zwana także zerową.

Druga grupa podatkowa

W tej grupie podatkowej znajdziemy dalszą rodzinę. W przypadku tej grupy mamy niższą kwotę wolną od podatku oraz wyższe zobowiązania podatkowe. W tym przypadku niestety nie skorzysta się z żadnych zwolnień od należności związanych z spadkami oraz darowiznami. Do tej grupy zaliczają się: zstępni rodzeństwa (na przykład bratanek itd.), wujkowie i ciocie, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (przykładem może być mąż siostry), rodzeństwo małżonka (przykładem jest szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (mąż siostry męża) oraz małżonkowie innych zstępnych gdzie przykładem jest żona wnuka.

Trzecia grupa podatkowa

Najłatwiejszy sposób na określenie osób, które zaliczają się do tej grupy podatkowej to – pozostali ludzie, którzy nie zaliczają się do wcześniej wymienionych grup. Mogą to być przyjaciele czy osoby spowinowacone w dalszym kręgu.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że ten artykuł rozjaśnił Państwu sytuację z grupami podatkowymi przy spadkach oraz darowiznach. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Współpracujemy w sposób zdalny (dzięki temu nie ogranicza nas geografia oraz pandemia) oraz na miejscu w Białymstoku. Zapraszamy do kontaktu.