Odpowiadamy od razu – prawnik uczy się całe życie. Chociaż te zawodowe. Oczywiście na blogu zespołu adwokatów w Białymstoku pod wodzą mecenas Sylwii Tokarzewskiej-Cybulko chcielibyśmy Państwu przedstawić jak wygląda przebieg nauki człowieka, który chce zostać adwokatem. Ma to na celu przybliżenia sylwetki prawnika oraz pokazać młodym ludziom jak można wejść do tego zawodu. Zapraszamy do lektury.

Jak wygląda kształcenie prawnika?

Nie można powiedzieć, że kształcenie prawnika nie jest najprostszą oraz najkrótszą drogą do osiągnięcia jakiegoś zawodu. Nie są to jedynie studia, które kończymy na uniwersytecie (które też nie są uważane za łatwe), ale trzeba także odbyć aplikację oraz zdać końcowy egzamin zawodowy. Cała ta droga prowadzi do osiągnięcie zawodu prawnika, który cieszy się dużym szacunkiem społecznym oraz można go określić zawodem zaufania społecznego. Nie da się ukryć, że kierunek studiów jakim jest prawo jest chętnie wybierany przez maturzystów. Jest to widoczne poprzez ilość osób chętnych na jedno miejsce w uniwersyteckich ławach. Najczęściej przygoda na uczelni kończy się po pięciu latach z tytułem magistra nauk prawnych. Jednak tutaj też jest różnica względem innych kierunków studiów – studia na kierunku prawo nie są dwustopniowe tzn. z podziałem na licencjat i magistra, lecz jednolite.

Ktoś to może określać się magistrem prawa niestety (albo i stety) nie ma jeszcze jednak uprawnień zawodowych. Jednak najczęściej jest on już określany prawnikiem i po kilku latach może on zostać doradcą prawnym. Jest to jednak równoznaczne z mniejszym zakresem kompetencji oraz uprawnień gdy porównamy taką osobę z osobą, która po studiach poszła na aplikacje prawną i ma zdany egzamin zawodowy.

Kilka słów o aplikacji prawnej

Istnieją różne aplikacje prawne. Po odpowiedniej aplikacji można zostać radcą prawnym, adwokatem czy notariuszem. Jednak istnieją także inne aplikacje jak na przykład aplikacja komornicza. Aplikacja, która uprawnia nas do zostania radcą prawnym lub prawnikiem trwa trzy lata i kończy się egzaminami końcowymi. Jedynie zdanie tych egzaminów oraz zakończenie aplikacji pozwala na wykonywanie tego zawodu oraz reprezentowanie klientów przed obliczem sądu.

Zakładając, że w drodze do osiągnięcia uprawnień nie ma żadnych przerw to nauka adwokata trwa prawie dekadę. Oczywiście nie jest to koniec nauki, a można powiedzieć, że dopiero początek. Po zakończeniu oficjalnej edukacji prawnik lub radca prawny musi zdobywać wiedzę wraz doświadczeniem. Dziękujemy serdecznie za lekturę oraz zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów z Białegostoku. Mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko cechuje się bardzo dużą wiedzą z zakresu prawa oraz ogromnym doświadczeniem. Zapraszamy do naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej.