Na koniec 2018 roku kwota zaległych alimentów w Polsce wynosiła 12,2 mld (tak, miliarda, a nie miliona) złotych. Na każdego dłużnika wychodzi średnio 39 tysięcy złotych. W jaki sposób można odzyskać owe alimenty? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest mecenas Sylwię Tokrzewską-Cybulko.

Pomoc komornika przy odzyskaniu alimentów

Gdy chcemy zgłosić się do komornika o pomoc przy alimentach potrzebujemy wyroku sądu. Warto jest nawiązać z komornikiem z okręgu, w którym mieszka dłużnik.

Wniosek o wyjawienie majątku

Gdy egzekucja alimentów jest nieskuteczna można pomyśleć o złożeniu wniosku o wyjawienie majątku. W sytuacji gdy dłużnik nie stawi się w sądzie w celu złożeniu wykazu majątku bez usprawiedliwienia to sąd może skazać tą osobę na grzywnę lub nakazać w sposób przymusowy na doprowadzenie lub zastosować areszt, który nie może przekraczać miesiąca. Składając taki wniosek warto jest nawiązać współpracę z adwokatem, który ma doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W Białymstoku taką Kancelarię Prawniczą prowadzi mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Kodeks karny przewiduje niepłacenie alimentów. Dokładnie jest to artykuł 209. Brzmi on: kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przeniesienie alimentów na rodziców dłużnika

Gdy ojciec/matka dziecka nie płaci na nie alimentów można przenieść ten obowiązek na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jest jedna, ale niesamowicie ważna uwaga – trzeba wykazać, że dziecko żyje w niedostatku. Aby dochodzić alimentów od dziadków dziecka trzeba złożyć pozew w sądzie.

Działanie Funduszu Alimentacyjnego

Do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego uprawnione są dzieci do 18 roku życia lub te, które nie ukończyły 25 lat i dalej się uczą. Jednak jak osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym to jej te granice wiekowe nie dotyczą. O takie świadczenie może ubiegać się rodzina, której dochód na osobę nie przekracza 800 złotych.

Istnieją jeszcze inne sposoby na uzyskanie pomocy z urzędu gminy lub lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Dobrze jest nawiązać współpracę z adwokatem, który dogłębnie zbada Państwa sprawę i będzie wiedział co można zrobić w tej konkretnej sytuacji. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, która znajduje się Białymstoku, lecz dzięki kontaktowi zdalnemu poprzez mail i telefon możemy pracować z każdym – niezależnie od geografii. Zapraszamy serdecznie.