Już za dwa dni będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku przybliżymy temat tego jak powstaje prawo w Polsce? Zapraszamy do lektury nowego artykułu prosto od adwokatów w Białymstoku na czele z mecenas Sylwią Tokarzewską.

Czym jest prawo w Polsce?

Naszą codzienność reguluje szereg przepisów. W jaki sposób one powstają? Najczęstsza odpowiedź na takie pytanie to “uchwalane są w sejmie”. Coś w tym jest, jednak nie jest to takie zero-jedynkowe.

Źródła prawa w Polsce

W ostatnich latach Konstytucja odzyskała w Polsce pewną popularność. Jednak popularność ta związana jest z symbolem, a nie aktem prawnym czy regulatorem naszego dnia dzisiejszego. To właśnie Konstytucja, a dokładnie jej zapisy definiują to jak powstaje prawo w Polsce. Dokładnie jest to punkt pierwszy oraz drugi artykułu 87. Znajdziemy tam informacje, że źródłami prawa w Polsce to: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Czym są ustawy oraz rozporządzenia?

Czytając powyższy akapit może nasunąć się pytanie: Gdzie są kodeksy? Przecież ogromna część obowiązujących przepisów zawarta jest w kodeksach: cywilnym, karnym, pracy czy rodzinnym. Tutaj możemy Państwa zaskoczyć – Kodeks to specyficzna nazwa Ustawy.

Akty prawa miejscowego

Istnieje też coś takiego jak akty prawa miejscowego. Akty takie mają charakter powszechny. Oznacza to, że dotyczy wszystkich, ale na danym obszarze. Obszar ten związany jest organem, który taki akt prawny wydał. Dobrym przykładem jest Uchwała Rady Gminy. Wtedy taki akt obowiązuje na terenie tej gminy.

Jest pewien haczyk w aktach prawa miejscowego. Muszą one posiadać upoważnienie ustawowe. Tłumacząc takie upoważnienie – może on zostać wydany oraz normuje daną materię gdy organ, który go wydaje jest upoważniony do wydania aktu regulującego tą materię.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat powstawania aktów prawnych w Polsce. Pamiętajmy, że za dwa dni świętujemy Konstytucję 3 Maja. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, której zespół adwokatów cechuje się profesjonalizmem oraz doświadczeniem.