Witamy w najnowszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Już dłuższy czas temu pisaliśmy o tym czym jest testament i jak powinno się go napisać. Dzisiaj przybliżymy temat przebiegu otwarcia i ogłoszenia testamentu. Zapraszamy do lektury.

Czym jest testament?

Testament jest dokumentem, który osoba fizyczna zaznacza w jaki sposób ma zostać rozporządzony majątek na wypadek swojej śmierci. Testament jest czynnością prawną jednostronną, odwołalną i skuteczną dopiero po śmierci testatora.

Rodzaje testamentów

Mimo, że wszystkie testamenty mają posiadać ten sam efekt to wyróżniamy trzy rodzaje testamentów. Są to: testament notarialny, który sporządzony jest przez notariusza w formie aktu notarialnego; testament własnoręczny (inaczej nazywany holograficznym), który sporządzony jest własnoręcznie przez osobę, której testament dotyczy oraz posiada datę; trzecim rodzajem jest testament alograficzny (inaczej nazywany urzędowym), który jest dosyć specyficzny gdyż przy jego sporządzeniu wymaga obecności osoby pełniącej funkcje publiczną. Pozostaje jeszcze kwestia przechowania spisanego testamentu. Najbezpieczniejszą formą jest przechowanie tego dokumentu u notariusza. Testament, który sporządzony jest przez notariusza podlega rejestracji w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Przechodząc do tematu otwarcia i ogłoszenia testamentu – ten temat regulowany jest przez ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – w Kodeksie postępowania cywilnego.

Jak wygląda przebieg otwarcia i ogłoszenia testamentu u notariusza?

Gdy nastąpi śmierć testatora trzeba zgłosić się do notariusza i przedstawić mu dowód śmierci spadkodawcy. Takim dowodem jest akt zgonu. Notariusz nie ma obowiązku zawiadamiania wszystkich o terminie otwarcia i ogłoszenia testamentu. Mimo tego, gdy patrzymy na przyczyny prawne wskazane jest, aby osoby, które są zainteresowane owym testamentem były obecne przy czynności otwarcia i ogłoszenia. Notariusz gdy posiada już akt zgonu spadkodawcy staje się upoważniony do ogłoszenia testamentu. Ogłoszenie testamentu to odczytanie go w obecności osoby, która przedłożyła wniosek o otwarcie testamentu oraz innych osób zainteresowanych. Oczywiście osoba, która wnioskuje o otwarcie testamentu powinna przedstawić dokument tożsamości notariuszowi.

Protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu

Notariusz gdy otwiera i ogłasza testament sporządza także protokół z tej czynności. W tym protokole zawarty jest stan zewnętrzny dokumentu oraz wymienia on datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Już na samym testamencie zamieszcza on datę otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Co po otwarciu testamentu?

Gdy testament zostanie otwarty i ogłoszony to sąd spadku lub notariusz zawiadamia w miarę możliwości osoby, które są w tym testamencie wymienione. Przedstawia on wykonawcę testamentu, tymczasowego przedstawiciela oraz kuratora spadku. Notariusz powiadamia też w sposób niezwłoczny sąd spadku oraz przesyła na adres sądu odpis protokołu z wykonanej czynności.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że temat spadków oraz testamentów stał się Państwu jeszcze bliższy. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz nawiązania współpracy z Kancelarią Adwokacką w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Możemy nawiązać współpracę w sposób zdalny – przez telefon oraz mail. Dzięki temu nie ma tutaj żadnych ograniczeń związanych z geografią lub pandemią.