W dzisiejszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską chcielibyśmy przybliżyć temat zakresu i wielkości obowiązku alimentacyjnego na dziecko. Jak ustala się owe wartości? Zapraszamy do lektury i przybliżenia tematu.

Czym jest zakres obowiązku alimentacyjnego?

Zakres obowiązku alimentacyjnego to nic innego jak wielkość świadczeń związanych z alimentami. Nie można zapomnieć o tym, że składając wniosek o alimenty musimy określić tą wielkość. Oczywiście ta kwota nie może być wymyślona, a wyliczona i udowodniona względem zasadności. Określa się ją mając na względzie usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej.

Czym są usprawiedliwione potrzeby w wniosku alimentacyjnym?

Usprawiedliwione potrzeby to nic innego jak rzeczy, które zaspokajają prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy danej osoby. Jest to mocno związane z wiekiem i uzdolnieniami danej osoby.

Czym są możliwości zarobkowe i majątkowe?

Możliwości zarobkowe i majątkowe danej osoby to określenie zarobków oraz dochodów, które może uzyskać owa osoba wykorzystując swoje siły fizyczne wraz z zdolnościami umysłowymi. Nie powinniśmy ich utożsamiać z realnym stanem rzeczy, gdyż wtedy mamy na myśli potencjał zarobkowy. W przypadku alimentów na dziecko trzeba wziąć pod uwagę zasadę równej stopy życiowej. Jest to zasada mówiąca o tym, że dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie co jego rodzice. Podsumowując – trzeba udowodnić wysokość kosztów związanych z utrzymaniem osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanych.

W jaki sposób uargumentować wysokość alimentów?

Aby określić wysokość alimentów trzeba ustalić wszelkie koszty utrzymania na przykład dziecka. Najczęściej są to takie wydatki jak wyżywienie, leczenie wraz z lekarstwami, edukacja i pomoce edukacyjne, zajęcia dodatkowe, wyjazdy, środki czystości i higieny, wypoczynek oraz rozrywkę, potrzeby mieszkaniowe, ubrania i obuwie. Aby udowodnić takie potrzeby warto jest pozbierać wszelkie rachunki oraz złożyć przed sądem wyjaśnienia i zeznania. Niemniej nieodzowne będą wszelkie potwierdzenia owych wydatków.

Jak udowodnić możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej?

Tak jak już wspomnieliśmy – powinniśmy udowodnić możliwości zarobkowe, które są ściśle związane z wysokością alimentów. Przed sąd powinno się złożyć takie dokumenty jak zaświadczenie o zarobkach, PITy za poprzednie lata, wyciągi z rachunków bankowych oraz, w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentów księgowych.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego. Oczywiście po więcej szczegółów oraz nawiązania współpracy zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką z Białegostoku. Oczywiście możemy rozpocząć współpracę z osobami niezależnie od tego gdzie mieszkają, gdyż prowadzimy także współpracę zdalnie – za pomocą internetu oraz telefonu. Zachęcamy do zaufania doświadczeniu i profesjonalizmowi.