Nasi czworonożni przyjaciele to nie tylko zabawa. Posiadacze psów mają też swoje obowiązki. Jeżeli nie będą się z nich wywiązywać mogą im grozić pewne kary. Dzisiaj na blogu naszej Kancelarii z Białegostoku chcielibyśmy przybliżyć temat praw, które dotyczą właścicieli psów.

Gdzie znajdziemy informacje na temat przepisów, które dotyczą właścicieli psów?

Akty prawne dotyczące psów i ich właścicieli można podzielić na dwa rodzaje – akty prawa ogólnopaństwowego oraz akty prawa miejscowego.

O czym mówią akty prawa ogólnopaństwowego?

Akty te to podstawowe przepisy, które dotyczą zwierząc bezpośrednio i pośrednio. Przybliżymy część z nich:
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 nr 111 ust. 724 ze zm.) – Jest to podstawowe prawo dotyczące wszystkich zwierząt (w tym także psów). Jeden z zapisów mówi, że “zwierze nie jest rzeczą” i trzeba je traktować należycie, gdyż też odczuwają.
– Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1051 ze zm. oraz Dz. U. z dnia 8 maja 2003r. – traktują na temat ras, które są uznane za agresywne. Jest tam napisane, że aby utrzymać takie psa trzeba uzyskać zezwolenie w właściwym organie gminy.
– Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2002 nr 42 ust. 372) – znalazły się tu zapisy dotyczące szczególnie traktowania psów myśliwskich oraz psów kłusujących.
– Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 – jest to Ustawa Prawo o ruchu drogowym, gdzie zawarto przepisy dotyczące przewożenie psów w komunikacji miejskiej oraz poruszania się z swoim czworonożnym przyjacielem na ulicach.

O czym mówią akty prawa miejscowego?

Ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminach odsyła nas do przepisów miejscowych (w Białymstoku też). Każda gmina ma obowiązek wydania regulaminu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. W takim regulaminie znajdują się m.in. takie przepisy:
– właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za swojego psa i jego zachowanie
– właściciel psa musi posiadać dowód aktualnych szczepień swojego zwierzęcia (m.in. corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie)
– psa można spuścić ze smyczy tylko w miejscach do tego przeznaczonych lub mało uczęszczanych przez ludzi
– psa nie można wprowadzać do określonych miejsc (np. sklepów, aptek, cmentarze komunalne, place zabaw), chyba, że właściciel tego miejsca zaznaczył inaczej
– zawsze trzeba sprzątać po swoim psie
– przepisy określają także opłaty za przewóz psów w komunikacji lokalnej oraz opłat za posiadanie zwierzęcia

Jakie właściciel psa ma obowiązki?

Trzeba pamiętać o tym, że pies to nie tylko ogromna radość lecz także obowiązki. Przede wszystkim musimy zapewnić swojemu przyjacielowi właściwe warunki bytowania. W przepisać jest określone gdzie ma przebywać pies – musi to być miejsce, które chroni go przed zimnem i upałem, nie może być stale uwiązany i nie mieć dostępu do światła słonecznego, musi być wyprowadzany na spacery. Psów nie można trzymać na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość też uwięzi nie może też być krótsza niż 3 metry. W przepisach jest także zawarte, że nasze pupile muszą być karmione i pojone.

Na spacerze z psem zawsze musimy mieć smycz oraz (najczęściej w przypadku ras uważanych za agresywne) kaganiec. Musimy zachowywać należytą ostrożność. Jeżeli jej nie zachowamy grozi nam do 250 zł grzywny lub nagana.

Niezastosowanie się do praw dotyczących obowiązkowych szczepień grozi nam kara od 20 do 500 zł lub kara aresztu bądź pozbawienia wolności do 3 lat.

Sprzątajmy po swoim psie. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach mówi o tym, że jeżeli nie będziemy sprzątać po swoim pupilu możemy dostać mandat od 20 do nawet 500 zł. Taki mandat może nam wystawić Policja oraz Straż miejska. Jest to ostatnio bardzo głośny temat.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat przepisów dotyczących psów oraz ich właścicieli. Warto zaznajomić się z przepisami, które obowiązują w Białymstoku.