Witamy w nowym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską. Dzisiaj pomówimy o prawie karnym. Dokładnie będzie to kradzież. Kiedy kradzież jest wykroczeniem, a kiedy jest traktowana jako przestępstwo? Zapraszamy do lektury i zapoznania się z nowym wpisem.

Czym jest kradzież?

Kradzież to zabór cudzej rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia. Taka definicja pokazuje, że kradzież jest możliwa tylko gdy dana rzecz jest czyjąś własnością. Dalsza część definicji mówi także o tym, że ta rzecz musi być ruchoma i musi ona przedstawiać wartość materialną i być przedmiotem w obrocie legalnym. Inaczej mówiąc – kradzieżą nie jest na przykład przywłaszczenie nieważnego dowodu osobistego czy karty płatniczej, która nie jest ważna. Przestępstwo kradzieży jest możliwe do popełnienia jedynie przez osobę, która działa umyślnie z zamiarem postąpienia z rzeczą jak właściciel. Takie przestępstwo nie może zostać popełnione w stosunku do rzeczy powierzonej sprawcy lub gdy ta osoba ową rzecz znajdzie.

Zabór majątku osobistego przez współmałżonka jako przestępstwo kradzieży?

Gdy przyglądamy się linii sądu to widzimy, że małżonek, który mieniem ruchomym, który wchodzi w skład majątku wspólnego z małżonkiem rozporządza w sposób jakby to był majątek własny i robi to wbrew wyraźnej woli drugiej strony to może odpowiadać za to jak za kradzież lub przywłaszczenie.

Jaka kara grozi za kradzież?

Patrząc na Polskie prawo możemy wyróżnić trzy rodzaje kradzieży, za które grozi inna kara. Pierwszym typem kradzieży jest kradzież typu uprzywilejowanego. Możemy także znaleźć to pod nazwą wypadku mniejszej wagi. Kara za taką kradzież to pozbawienie wolności od 1 miesiąca aż do 5 lat lub kara ograniczenia wolności lub kara grzywny. Drugim typem kradzieży jest typ podstawowy. Kara za taki typ kradzieży to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat lub kara ograniczenia wolności lub kara grzywny. Ostatnim typem jest typ kwalifikowany. Występuje on przy kradzieży mienia o wartości powyżej 200 tysięcy złotych. Kara za taki typ kradzieży to pozbawienie wolności od roku do pięciu lat lub grzywna lub ograniczenie wolności. Przy kradzieży można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowanie, jednak jest to możliwe tylko w przypadku pojednania się z osobą pokrzywdzoną.

Kradzież jako wykroczenie

Gdy mówimy o wykroczeniu kradzieży to mienie nie może przekraczać wartości 500 złotych. Kara za taką kradzież to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. W przypadku wykroczenia nie ma możliwości pozbawienia wolności.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarię Adwokacką. Mamy ogromne doświadczenie w pomocy prawnej i do każdej osoby podchodzimy bardzo profesjonalnie.