W dzisiejszym arytkule na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Prawniczej chcielibyśmy przedstawić bardzo popularny temat – kryptowaluty. Jednak opierając się o nasze wieloletnie doświadczenie prawnicze chcemy przedstawić ten temat pod innym kontem – kryptowaluty, a prawo.Ostatnio Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję czy działania giełd kryptowalutowych w Polsce jest legalna. Jaka była ich decyzja?

Media donoszą o tym, że kolejne podmioty gospodarcze, które pośredniczą w wymianie kryptowalut (m.in. popularny Bitcoin) są wpisywane na listę ostrzeżeń. Komisja Nadzoru Finansowego mówi o tym, że zostanie sprawdzone czy owe podmioty nie naruszyły art. 150 ustawy o usługach płatniczych. Kary za naruszenie tego artykułu są bardzo duże – do 5 mln złotych albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Może być zastosowana także łącząca obie powyższe.

Kara taka może zostać zastosowana także za używanie nazwy “usługi płatnicze”, “wydawanie pieniądza elektronicznego”, “instytucja płatnicza”, “biuro usług płatniczych” lub “instytucja pieniądza elektronicznego” bez pozwolenia.

Jakie są wątpliwości przed wskazaniem naruszenia prawa?

Trzeba stwierdzić, iż w Polsce obrót kryptowalutami nie stanowi naruszenia prawa wspólnotowego i krajowego. Posiadanie takich walut lub zawieranie transakcji poprzez wirtualne waluty także nie jest naruszeniem prawa.

Jak działają giełdy kryptowalut?

Giełdy kryptowalut opierają się na współpracy z instytucjami finansowymi, które są nadzorowane poprzez Komisję Nadzoru Finansowego. Często są one zarejestrowane jako spółki kapitałowe oraz są wpisane do KRS.

Dlaczego też zachodzi podejrzenie naruszenia prawa?

Środki, które są ulokowane w takich firmach i nie są emitowane przez bank centralny stanowi inwestycję o sporym ryzyku. Skąd pochodzi ryzyko? Z braku gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wysokiej zmienności i wahań cen kryptowalut. Także brak precyzyjnych unormowań prawnych, w których działa taki segment usług to także ryzyko. Giełdy kryptowalut nie wpisują się w regulacje ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stanowisko NBP i KNF mówi o tym, że trzeba przeprowadzić wnikliwą analizę potencjalnych zagrożeń. Trzeba precyzyjnie uregulować kwestie owych podmiotów gospodarczych.

Inwestujesz w kryptowaluty lub nosisz się z takim zamiarem? Lepiej skonsultować to z prawnikiem. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, która znajduje się na ulicy Mickiewicza w Białymstoku.