Co to i po co są telefony alarmowe? Czy w całej Polsce obowiązują te same numery alarmowe czy są inne dla Białegostoku? Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć owe zagadnienie.

Co to jest numer alarmowy?

Numery alarmowe w Polsce zostały ustalone w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. Łącznie obydwa akty ustaliły 14 numerów alarmowych, w tym 1 wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz 13 numerów alarmowych, alarmowych interwencyjnych i alarmowych informacyjno-koordynacyjnych składających się z 3 cyfr o strukturze „9XY”.

Jakie są numery alarmowe z Polsce?

Najpopularniejszy z nich, Numer 112, służy do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Pod ten numer należy zgłaszać np. pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania oraz wszystkie sytuacje gdzie niezbędna jest pomoc medyczna tj. nagłe omdlenia, utrata świadomości, poważne uszkodzenia ciała, porażenia prądem itp.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 są odbierane przez policję lub straż pożarną. Operator numeru 112 w zależności od rodzaju zgłoszenia, przekierowuje rozmowę do właściwych służb ratunkowych.

Jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia i uważamy że niezbędne jest wezwanie właściwych służb ratunkowych, dzwoniąc na nr 112 nie musimy dodawać żadnego prefiksu ani zera. Wszystkie połączenia są bezpłatne.

Rozmowa w miarę możliwości powinna się toczyć w jakimś spokojnym miejscu, jednak blisko miejsca zdarzenia, tak aby mieć przed oczami zdarzenie i móc w sposób rzeczowy (bez żadnych zakłóceń) opisać rozwój sytuacji. Należy cierpliwie czekać na zgłoszenie się operatora i spokojnie opisać zaistniałą sytuację.

Nie należy odkładać słuchawki do momentu, dopóki operator nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia.

Co należy podać dzwoniąc na numer alarmowy?

Rozmawiając z operatorem należy:

-podać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu),

-krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której jest się świadkiem,

-podać dokładne miejsce zdarzenia oraz, wykonywać polecenia/ instrukcje przekazywane przez operatora,

-nie rozłączać się do czasu wyraźnego zakończenia rozmowy przez operatora (to on odkłada jako pierwszy słuchawkę),

-powiadomić operatora telefonu alarmowego 112 o zmianie (np. o pogorszeniu) sytuacji na miejscu zdarzenia,

-w oczekiwaniu na służby ratunkowe nie powinniśmy wykonywać innych telefonów ponieważ operator może chcieć się z nami ponownie skontaktować w celu weryfikacji lub doprecyzowania informacji.

Jakie obowiązki ma osoba przyjmująca zgłoszenie na numer alarmowy?

Osoba przyjmująca zgłoszenie na numer alarmowy 112 powinna:

-zapytać o rodzaj oraz miejsce zdarzenia,

-wstępnie ocenić ryzyko i podjąć decyzję, do której jednostki ratownictwa przekazać zgłoszenie,

-udzielić informacji o zaistniałym zdarzeniu właściwym służbom ratunkowym znajdującym się najbliżej miejsca zdarzenia,

-połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, o ile zajdzie taka potrzeba.

Zadaniem operatora jest zweryfikowanie wszystkich przekazanych informacji, dlatego opis zdarzenia, którego jesteśmy świadkami należy przekazywać w sposób spokojny i zawierający jak najwięcej szczegółów które zostaną przekazane właściwym służbom.

Co grozi za blokowanie numer alarmowego?

Kary aresztu, ograniczenia wolności lub do 1,5 tys. zł grzywny za umyślnie i nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych, zwłaszcza 112, 997, 998 i 999 – przewiduje nowelizacja Kodeksu Wykroczeń, która weszła w życie 19.XII.2017r.

W całej Unii Europejskiej ponad połowa zgłoszeń kierowanych pod numer 112 jest bezzasadna. W Polsce monitoring funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2015 r. zarejestrowano łącznie 21 mln 4 tys. 785 zgłoszeń, z tego 9 mln 389 tys. 261 (45 proc.) stanowiły zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub nieuzasadnione. Z kolei w 2016 r. zarejestrowano łącznie 19 mln 482 tys. 287 zgłoszeń przychodzących, z czego aż 9 mln 84 tys. 595 (46,63 proc.) stanowiły zgłoszenia nieuzasadnione.

Zmiana ma zapewnić łatwiejszy i skuteczniejszy dostęp do numerów alarmowych, w szczególności 112, 997, 998 i 999, przez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów. Art. 66 Kodeksu Wykroczeń we wcześniejszej wersji mówił, że ,,kto – chcąc wywołać niepotrzebną czynność – fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. zł’’.

Nowelizacja uzupełniła ten przepis, dodając do niego zapis przewidujący, iż karom tym podlegał będzie również “kto umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego”.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń została zgłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. “Powodowane złośliwością, brakiem wyobraźni i niedostatkiem empatii działania niektórych osób negatywnie wpływają na funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego. Dzwonienie bez potrzeby i uzasadnienia blokuje linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy” – uzasadniano w czerwcu, gdy projekt w tej sprawie trafiał do Sejmu.

Sejm uchwalił zmianę 15 września. Senat nie wniósł do niej poprawek. Prezydent podpisał ustawę 12 października. Przepisy weszły w życie 19 listopada.

Pamiętajmy więc, drodzy mieszkańcy Białegostoku, aby nie blokować numerów alarmowych oraz nie podawać fałszywych informacji. Konsekwencje tego mogą być bardzo dotkliwe.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią znajdującą się w Białymstoku.