Nie ma co ukrywać, że posiadając zwierzę musimy wykazać się troską oraz zaangażowaniem. Nie jest niezwykle ważne także w sytuacji gdy nasze zwierzątko wyrządzi jakąś szkodę. Jak wygląda taka sytuacja od strony prawnej? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Czym jest szkoda wyrządzona przez zwierzę?

Może ta informacja kogoś zdziwi, lecz szkoda nie została zdefiniowana w polskim prawie. Z praktycznego punktu widzenia o szkodzie możemy mówić w sytuacji gdy osoba poszkodowana dozna uszczerbku na zdrowiu lub swoich dobrach. Szkoda taka może powstać na skutek działania lub zaniechania. Gdy spojrzymy w Kodeks cywilny to sprawcą szkoda może być także zwierze. Jednak samo zwierze nie może ponosić za to odpowiedzialności.

Co w sytuacji gdy zwierzę wyrządza szkodę?

Wracając do Kodeksu cywilnego znajdziemy tam zapis, który mówi o tym, że osoba chowa zwierzę lub się nim posługuje zobowiązana jest do naprawy szkód przez nie wywołane niezależnie od tego czy było pod jego nadzorem czy uciekło. Nawet w sytuacji nie wymienionej osoba pokrzywdzona może dochodzić naprawy swoich krzywd od właściciela zwierzęta. Ważnym elementem takiego dochodzenia do naprawy szkód jest pokazanie związku przyczynowo-skutkowego od zachowania zwierzęta do wyrządzonej szkody. To właśnie na tej osobie leży obowiązek udowodnienia niedopełnienia obowiązków w nadzorze nad zwierzęciem.

Kto odpowiada za zachowanie zwierzęta?

Gdy chcemy ustalić odpowiedzialność odszkodowawczą to musimy uzależnić to od konkretnego zachowania zwierzęcia. Pod kątem praktycznym wygląda to różnie. Odpowiedzialność jest zawsze przypisana do konkretnego człowieka. Dotyczy to także sytuacji gdy zwierzę wyrządziło szkodę spontanicznie, niezależnie od dyspozycji wydawanych przez właściciela. Właściciela lub innej osoby, która trzyma nad zwierzakiem pieczę. Władztwo nad zwierzęciem nie musi mieć osobowości prawnej. W sytuacji gdy zwierze jest kierowane przez człowieka nie możemy brać pod uwagę zasady słuszności, a domniemanie winy jest po stronie właściciela.

Czy jest możliwość uwolnienie się od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzaka?

Nie w każdym przypadku wina za szkodę wyrządzoną przez zwierzę musi spadać na nas. Należy wtedy wykazać, że nadzór nad zwierzęciem był wykonany w sposób prawidłowy oraz należyty w chwili wyrządzenia szkody.

Kto odpowiada za zwierze, które jest na wolności?

W sytuacji gdy zwierze jest hodowlane lub domowe to nie jest problemem z ustaleniem właściciela to w sytuacji zwierząt dzikich sytuacja jest zgoła inna. W sytuacji zwierząt dzikich odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat odpowiedzialności za zwierzęta oraz szkody przez nie wyrządzone. Pamiętajmy wykazywać się troską oraz zaangażowaniem względem naszych pupili. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz umawiania się konsultacje prawne w naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej.