Jak zawsze wraz z niedzielą następuje nowa dawka wiedzy prawnej, którą stara się przekazać Kancelaria Adwokacka z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Pomówimy dzisiaj o darowiznach. Dokładniej będzie to odwołanie darowizny. Zapraszamy serdecznie do lektury oraz, oczywiście, kontaktu.

Czasami zdarza się, że darczyńca chce odwołać przekazaną przez siebie darowiznę. Najczęściej dzieje się tak gdy następuje rozwód i chce się odzyskać nieruchomość, która została darowana drugiemu małżonkowi. Inną sytuacją może być zaniedbanie przez obdarowanego ową nieruchomość i jej stan uległ pogorszeniu. Może także nastąpić jakiś spór w rodzinie lub zerwanie kontaktów. Oczywiście może nastąpić taka sytuacja jak pogorszenie sytuacji materialnej darczyńcy.

Jakie mogą być przyczyny odwołania darowizny?

Gdy wczytamy się w kodeks cywilny to możemy znaleźć informację, że darowiznę można odwołać przez rażącą niewdzięczność. W przepisach nie znajdziemy dokładnego wytłumaczenia czym jest rażąca niewdzięczność. Zawsze to sędzia będzie oceniał czy dana sytuacja jest właśnie taką niewdzięcznością. Orzeczenia, które były ocenione jako zasadne mówią nam, że taką niewdzięcznością może być przestępstwo popełnione przeciwko darczyńcy. Jednak gdy patrzymy na inny wyrok sądu to za rażącą niewdzięczność nie może być uznana przykrość lub krzywda czyniona impulsywnie, gdy mieści się ona w granicach zwykłych konfliktów życia codziennego. To tylko przykłady. Musimy pamiętać, że każda tego typu sprawa jest oceniana indywidualnie i ostateczna decyzja należy do sędziego.

Terminy i warunki odwołania darowizny

Kodeks cywilny przewidział termin, w którym możemy odwołać się do odwołania darowizny. Jest to jeden rok od daty dowiedzenia się o przyczynie odwołania. W celu ustalenia daty początkowej przeprowadza się badanie momentu, w którym dowiadujemy się o podstawach odwołania darowizny, a nie termin wystąpienia rażącej niewdzięczności.

Obrona w sprawie o odwołanie darowizny

Oczywiście nie ma uniwersalnego sposobu na obronę w tego typu sprawie. Dobrze jest w takiej sytuacji podjąć współpracę z doświadczonym oraz profesjonalnym adwokatem. W Białymstoku prawnikiem w tego typu sprawach jest mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko. Obrona może pójść dwutorowo. Z jeden strony to sprawdzenie czy wszystkie sprawy formalne zostały dochowane. Drugim kierunkiem jest obrona merytoryczna. Inaczej mówiąc to obalenie twierdzeń, które zostały przedstawione przez drugą stronę.

Zmiana przedmiotu darowizny, a jej odwołanie

Najczęściej sprawy o odwołanie darowizny dotyczą nieruchomości. Często jest to działka, na której osoba obdarowana buduje dom lub mieszkanie, które poddana została kompleksowemu remontowi. W takich sytuacjach sąd bierze pod uwagę, że przedmiot darowizny znacząco się zmienił. Wtedy może on zasądzić zwrot nakładów. Przykład – gdy na działce, która jest darowizną został wybudowany dom to zamiast zwrotu działki może zostać zasądzony zwrot ekwiwalentu wartości działki.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Jak sami Państwo widzicie prawo, także te cywilne i rodzinne, nie jest sprawą łatwą. Warto jest nawiązać współpracę z adwokatem, który ma doświadczenie w tego typu sprawach. Kancelarią adwokacką do nawiązania takiej współpracy jest nasza Kancelaria Prawna z Białegostoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. Współpraca może nastąpić także w sposób zdalny – dzięki temu nie ogranicza nas geografia oraz pandemia. Zapraszamy do kontaktu.