Nowy artykuł na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku porusza temat zakazu prowadzenia pojazdów. Czy da się odwołać od dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów? Co grozi za złamanie takiego zakazu? Zapraszamy do lektury najnowszego wpisu na blogu prosto od profesjonalnych i doświadczonych adwokatów z Białegostoku na czele z mecenas Sylwią Tokarzewską.

Czy da się odwołać od dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów?

Niestety od prawomocnego orzeczenia dożywotniego prowadzenia pojazdów nie można się odwołać w postępowaniu karnym. Jest to związane z tym, że właściwym momentem dla ustalania podstaw zakazu jest proces karny. Właśnie w tym momencie Sąd wyrokuje czy zakaz prowadzenia pojazdów powinien być wydany dożywotnio czy okresowo. Przez taką sytuację bardzo ważne jest aby odpowiednio wcześnie nawiązać współpracę z profesjonalnym adwokatem, który będzie starać się nam pomóc osiągnąć wynik, który będzie działać okresowo, a nie dożywotnio.

Konsekwencje złamania zakazu prowadzenia pojazdów

W sytuacji gdy osoba zdecyduje się na kierowanie pojazdu pomimo trwającego zakazu wszczynane jest kolejne postępowanie karne wobec takiej osoby. Kodeks karny, a dokładnie artykuł 244 mówi o tym, że gdy na osobie ciąży dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i owy zakaz złamie musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do aż 5 lat. Dodatkowo może zostać także nałożona kara finansowa – na przykład kosztów procesu. W sytuacji gdy osoba kierująca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających może zostać zasądzone świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej co najmniej 5 tysięcy złotych.

Skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów

Kodeks karny pokazuje możliwość skrócenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów gdy zakaz ten trwa już 15 lat. Nie oznacza to jednak, że po 15 latach automatycznie możemy siadać za kółko. Upływ tego czasu daje możliwość złożenia wniosku do właściwego Sądu o uznanie środka karnego za wykonany. Trzeba pokazać Sądowi, że przestrzegano zakazu i nie pozostawić mu wątpliwości, że kolejny raz popełni przestępstwo. Wniosek taki należy złożyć i odpowiednio sformułować. Dobrze z pomocą doświadczonego adwokata, który pozwoli na pozytywny obrót spraw.

Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa to urządzenie, które jest montowane w pojeździe. Pozwala ono sprawdzenie trzeźwości kierowcy przed uruchomieniem silnika. Gdy na osobie ciąży dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to można po 10 latach złożyć odpowiedni wniosek o zmianę kary na właśnie taką blokadę.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką na czele której stoi Mecenas Sylwia Tokarzewska. Zapraszamy do zasięgnięcia pomocy doświadczonych i profesjonalnych adwokatów.