Niektóre sprawy sądowe potrzebują większej ilości dowodów, które Sędzia mógłby wziąć pod uwagę. Taką ocenę sytuacji może mu umożliwić opinia specjalisty, którym jest biegły sądowy. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez profesjonalną i doświadczoną adwokat Sylwię Tokarzewską.

Jaki jest przedmiot opinii biegłego?

Biegły sądowy jest powoływany w sytuacji gdy temat sporu jest możliwy do rozstrzygnięcia dzięki specjalistycznej wiedzy. Opinia biegłego nie jest dowodem samym w sobie. Powstaje ona po to aby Sędzia otrzymał fachową wiedzę na temat sprawy. Jak sama nazwa wskazuje – jest to opinia biegłego. Praca biegłego nie może dotyczyć natury prawnej. Jest jednak wyjątek, gdyż może być to interpretacja prawa z innego państwa.

Kto może być biegłym?

Co może być zaskakujące – każda osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę może zostać biegłym. Lista biegłych sądowych tworzona jest przez prezesów sądów okręgowych. To właśnie z osób znajdujących się na takiej liście powołuje się biegłego. Jednak tutaj także są wyjątku gdyż biegły może być powołany spoza tej listy. Sąd ma możliwość powołania do opinii instytuty naukowo-badawcze lub naukowe.

Powołany biegły może nie przyjąć tego obowiązku z takich samych przyczyn co świadek do odmowy zeznań. Inne powody odmowy obowiązku to na przykład brak odpowiedniego sprzętu lub obciążeniem obowiązkami.

Parę słów o inicjatywie dowodowej

Czasami Sąd sam z siebie nie powołuje biegłego. Strona w sprawie, która chciałaby uzyskać taką opinię powinna złożyć odpowiedni wniosek. Dobrze skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata żeby nie było tu problemów.

Jak wygląda prawidłowa opinia biegłego?

Prawidłowo sporządzona opinia biegłego powinna składać się z trzech części. Pierwsza część to sprawozdanie z czynności i badań, które przeprowadził. Drugą częścią jest odpowiedź na pytania, które przedstawił sędzia. Odpowiedzi te są kategoryczne, ale gdy nie jest to możliwe to powinno to być wyraźnie zaznaczone. Ostatnią częścią opinii to uzasadnienie.

Więcej informacji na temat pracy biegłego możecie Państwo uzyskać podejmując współpracę z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką. Zapraszamy serdecznie do kontaktu i skorzystania z usług doświadczonych i profesjonalnych adwokatów.