Witamy w najnowszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku prowadzonej przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy ponownie poruszyć temat podziału majątku po rozwodzie. Dokładniej chodzi tutaj o podatek od podziału majątku. Zapraszamy do lektury.

Kogo dotyczy podatek?

Podatek dochodowy dotyczy wszystkich osób fizycznych, które otrzymały dochód z wszelkiego źródła, oprócz tego, który jest wymieniony w artykule 21, 52, 52a, 52c ustawy o podatku dochodowym.

Jeżeli nie mamy podpisanej tzw. “intercyzy” to w trakcie zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Taka wspólność dotyczy przedmiotów nabytych w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez któregokolwiek z nich. Gdy jakiś przedmiot nie wchodzi w skład majątku wspólnego to jest częścią majątku osobistego danej osoby. Wspólność majątkowa ustaje w przypadku ustania lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku orzeczenia separacji.

Kiedy następuje podział majątku?

Podział majątku następuje poprzez zawarcie umowy między małżonkami lub w przypadku orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków na podstawie artykułu 46 z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Tego typu współwłasność jest cechuje się tym, że niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków w owym majątku. Nie można także rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego.

Podatek od pieniędzy uzyskanych po podziale majątku

Przez przepisy, które obejmuje podział majątku po ustaniu małżeństwa nie jest on liczony jako dochód od osób fizycznych. Przez to, że nie stanowi on dochodu nie podlega opodatkowaniu. W prostych słowach – gdy były współmałżonek spłaca naszą część majątku wspólnego to nie musimy od tego odprowadzać podatku.

Prawo rodzinne jest skomplikowane i warto jest w kwestiach z nim związanymi poradzić się osoby, która ma doświadczenie w tego typu sprawach oraz jest profesjonalistką. Takim prawnikiem jest mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko, która prowadzi Kancelarię Adwokacką w Białymstoku. W dzisiejszym czasach ważnym jest aby być elastycznym w formach współpracy. Dlatego konsultacje prawne oraz prowadzenia całych spraw można zrealizować w sposób zdalny – poprzez telefon oraz internet. Zapraszamy serdecznie do kontaktu i zaufania profesjonalizmowi oraz doświadczeniu.