Dzisiaj artykuł, który skierowany jest do osób pracujących za granicą lub ich bliskich. Chyba każdy Polak zna kogoś, kto zarabia za granicą. Warto więc przesłać do tej osoby ten artykuł na temat zmian w rozliczeniach takich dochodów. Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu na blogu Kancelarii Adwokackiej z Białegostoku. Na czele tej Kancelarii stoi mecenas Sylwia Tokarzewska-Cybulko.

Z czym związane są zmiany na temat opodatkowania zagranicznych dochodów?

Zmiany o których mówimy dotyczą likwidacji ulgi abolicyjnej. Ulga ta dotyczyła osób, które swoje dochody zarabiały za granicą i dzięki niej nie płaciły podatku dochodowego w Polsce w związku z tym dochodem. Po likwidacji tej ulgi niektóre osoby, które pracowały lub pracują poza granicą Polski muszą liczyć się z dopłatą podatku w naszym kraju.

Kogo dotyczą te zmiany?

Likwidacja ulgi abolicyjnej dotyczy osób, które są rezydentami podatkowymi w Polsce, a pracują między innymi w Austrii, Belgii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Słowacji, Norwegii czy Portugalii. Takim rezydentem podatkowym w Polsce jest osoba, która posiada miejsce zamieszkania w Polsce. Ocenia się czy w danym roku podatkowym posiadała na terenie Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Innym przypadkiem jest osoba, która przebywała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż 183 dni w roku podatkowym. Gdy któraś z powyższych przesłanej jest spełniona to uznaje się, że jest ona rezydentem podatkowym Polski. Miejmy w głowie także to, że miejsce zameldowania, a zamieszkania to dwie różne rzeczy.

Czym jest centrum interesów osobistych?

Wiele osób może nie wiedzieć czym jest centrum interesów osobistych. Centrum tym jest kraj, w którym przebywa rodzina (na przykład żona oraz małoletnie dzieci). Na dalszym planie, ale jednak na planie są także takie czynniki jak kraj podejmowania aktywności społecznych, obywatelskich oraz uprawiania hobby.

Czym jest centrum interesów gospodarczych?

W kolei gdy mówimy o centrum interesów gospodarczych to mówimy o kraju, w którym uzyskuje się większą część dochodów. Później ocenia się miejsce inwestowania oraz posiadania majątku, zaciągniętych kredytów i usytuowanie kont bankowych. Ważnym aspektem jest to, że w sytuacji oceny rezydencji podatkowej bierze się pod uwagę kolejność. W pierwszej kolejności patrzy się na centrum interesów osobistych.

Co z osobami, które nie są rezydentami podatkowymi w Polsce?

Gdy po ocenie powyższych warunków uzna się, że dana osoba nie jest rezydentem podatkowym w Polsce to taka osoba powinna zapłacić podatek w RP jedynie od dochodów uzyskanych na terenie naszego kraju. Dochody uzyskane poza granicą Polski nie podlegają opodatkowaniu w naszym kraju.

Zmiany podatkowe dla rezydentów podatkowych w Polsce.

Zmiany zasad, które opisywaliśmy niosą za sobą ogromne konsekwencje. Gdy po ocenie powyższych warunków uzna się, że dana osoba jest rezydentem podatkowym w Polsce to zobowiązana jest ona do zapłaty różnicy między polskim podatkiem dochodowym, a zagranicznym. Upraszczając ten zapis – polski podatek pomniejszony jest o zagraniczny, lecz dalej trzeba do zapłacić. Pamiętajmy, że w wielu krajach kwota wolna od podatku jest o wiele wyższa niż w Polsce. Powstał także obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Zmiany te dotyczą dochodów, które uzyskaliśmy po 1 stycznia 2021 roku i trzeba je rozliczyć do końca kwietnia 2022 roku.

Po wszelką pomoc prawną zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej, które posiada w swoich szeregach adwokatów w Białymstoku. Współpraca nie musi odbywać się jedynie w Białymstoku. Może ona także być podjęta w w sposób zdalny.