W najnowszym artykule na blogu Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko powracamy do prawa rodzinnego. Pomówimy dzisiaj o wydziedziczeniu oraz sposobów na podważenie owego. Zapraszamy serdecznie do lektury – warto.

Kilka swój wstępu

Niejednokrotnie zaistnieje sytuacja, w której dana osoba przez długie lata nie ma kontaktu z dziećmi czy rodzicami. W takiej sytuacji zdarza się, że woli ona swój majątek pozostawić osobom bliższym w życiu niż w więzach krwi. Mamy jednak instytucję zachowku, która jest bronią w ręku osób, które zostały pominięte w testamencie. W takiej sytuacji osoba, która jest spadkodawcą nie tylko musi daną osobę w testamencie pominąć, lecz musi ją także wydziedziczyć. Jednak nie jest to sprawa na którą można patrzeć zero-jedynkowo. Nie zawsze istnieją podstawy prawne do wydziedziczenia. Istnieją trzy sposoby na podważenie wydziedziczenia. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

W jaki sposób podważyć testament?

Na początku musimy zaznaczyć to, że wydziedziczenie jest w mocy tylko w sytuacji gdy znajduje się ono w testamencie. W takiej sytuacji gdy testament jest nieważny można podważyć wydziedziczenie w nim się znajdujące. Gdy testament sporządzony jest przed notariuszem i zawiera wszystkie niezbędne elementy formalnie jest ciężki do podważenia. Jednak zdarzają się sytuacje, w których testament sporządzono pod wpływem groźby lub błędu. Oczywiście trzeba patrzeć także na takie rzeczy jak brak podpisu lub innych kwestii formalnych w przypadku testamentu sporządzonego własnoręcznie.

Zakwestionowanie przyczyn wydziedziczenia.

Drugą opcją jest kwestionowanie przyczyn wydziedziczenia. Pamiętajmy o tym, że wydziedziczenie nie może być zależnie od “widzimisię” spadkodawcy. Kodeks cywilny określa, w którym momencie takie wydziedziczenie jest możliwe poprzez pozbawienie prawo do zachowku.

Takie pozbawienie praw do zachowku jest możliwe, gdy dana osoba wbrew woli spadkodawcy postępowała uporczywie w sposób, który jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuściła się względem spadkodawcy lub najbliższej jej osoby przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności w sposób umyślny. Trzecią sytuacją jest uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych przez tą osobę na rzecz spadkodawcy.

W samym testamencie musi być wymieniony powód wydziedziczenia. Oczywiście jeżeli nawet znajduje się to w testamencie można dowodzić nieprawny tej sytuacji. W takim przypadku przekazuje się dowody, które kwestionują owe twierdzenie.

Opcja trzecia – wydziedziczenie, a przebaczenie.

Nawet gdy dwie powyższe opcje nie pozwalają nam na zakwestionowanie wydziedziczenia to nie jest jednoznaczne z przegraną. W sytuacji gdy spadkodawca przebaczył osobie wydziedziczonej to ma ona prawo do zachowku.

Żadna sytuacja z zakresu prawa rodzinnego nie jest nam obca. Do każdej sprawy nasza Białostocka Kancelaria Adwokacka podchodzi w sposób rzetelny oraz profesjonalny. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz nawiązania współpracy – na miejscu w Białymstoku oraz w sposób zdalny (poprzez mail lub telefon).