Dzisiaj nasza Białostocka Kancelaria Adwokacka prowadzona przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cybulko chciałaby przybliżyć Państwu temat ubezwłasnowolnienia. Jak przebiega ten proces?

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie to znaczne ograniczenie praw danej osoby. Jest ono stosowane wobec osób, które są niezdolne do dbania o swoje dobro. Przykładem takich osób są na przykład osoby, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi intelektualne lub z uzależnieniem od alkoholu.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Taki wniosek może złożyć krewny w linii prostej, współmałżonek oraz przedstawiciel ustawowy (inaczej mówiąc osoba obca, która otrzymała te prawo na wniosek do prokuratora).

Rodzaje ubezwłasnowolnienia.

Ubezwłasnowolnienie występuje w dwóch rodzajach: całkowite lub częściowe.

Musimy tutaj także wprowadzić rozróżnienie ze względu na wiek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona:

*Osoba pełnoletnia – częściowe ubezwłasnowolnienie może zostać wykonane na osobie, które posiada zaburzenia psychiczne, takie jak choroby psychiczne lub narkomanii. Jeżeli stan takiej osoby nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia, a potrzebna jest pomoc przy prowadzeniu spraw owego człowieka to stosuje się ubezwłasnowolnienie częściowe. Ustalana jest wtedy kuratela.

*Osoba, która nie ukończyła trzynastu lat – może tu wystąpić ubezwłasnowolnienie całkowite, gdy dana osoba posiada zaburzenia psychiczne takie jak choroby psychiczne lub niedorozwój umysłowy. Taka sama sytuacja występuje gdy pojawia się narkomania lub pijaństwo. Wtedy ustanawia się takiej osobie opiekę lub pozostaje od pod władzą rodzicielską.

Ubezwłasnowolnienie to szeroki i zagmatwany temat. Dlatego musimy podzielić go na dwie części. Jeżeli przygotowujemy się do takiego procesu to dobrze jest zasięgnąć pomocy adwokata. Prawo rodzinne to nasza specjalizacja. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz konsultacji prawnych. Nasza Kancelaria znajduje się w Białymstoku lecz działamy z ludźmi z całego świata także poprzez telefon i mail.