Do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa pracy.Nasza wiedza oraz doświadczenie w Białymstoku z zakresu prawa pracy dzięki prowadzeniu spraw w tej dziedzinie, świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorców oraz pracowników, daje nam możliwość oferowania usług najwyższej jakości.

Jesteśmy w stanie zaoferować czynności pozasądowe związane z prawem pracy.

Naszym Klientom w Białymstoku możemy zaoferować sporządzanie umów o pracę, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa czy kontraktów menadżerskich.

Ważnym elementem jest także przygotowanie regulaminów wynagradzania oraz regulaminów pracy dla przedsiębiorców w Białymstoku.

Pomożemy w rozwiązaniu umów o pracę bez wypowiedzenia oraz w porozumieniu stron.

Białostockim przedsiębiorcom możemy pomóc w tak trudnych kwestiach jak potrącanie wynagrodzenia, odpraw rentowych, emerytalnych i pośmiertnych.

Czynności sądowe związane z prawem pracy, które może być poprowadzone w naszej kancelarii w Białymstoku:

  • przygotowanie pozwu, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
  • wypadki w trakcie wykonywania pracy w Białymstoku;
  • odszkodowanie za dyskryminację, mobbing, sprostowania świadectwa o pracę dla pracowników w Białymstoku;
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej;
  • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu poprzez telefon, adres mailowy oraz osobiście w naszej Kancelarii znajdującej się przy ulicy Mickiewicza 83 lok. U3 w Białymstoku.